Verdubbeling ISDE moet verkoop hybride warmtepomp stimuleren

04.05.2021 | Actueel Jan de Wit

Verdubbeling ISDE moet verkoop hybride warmtepomp stimuleren

Techniek Nederland, Natuur & Milieu en Netbeheer Nederland (de ‘Coalitie HR-Hybride’) willen dat er vanaf 2024 ieder jaar minimaal 100.000 hybride warmtepompen worden geplaatst in woningen en gebouwen. Vóór 2030 moeten er 1 miljoen tot 2 miljoen hybride warmtepompen zijn geïnstalleerd. Hoe denken zij dit te kunnen bereiken?

Het stimuleren van hybride warmtepompen zou nodig zijn omdat het aardgasvrij maken van woningen en woonwijken volgens de coalitie nog niet het juiste tempo heeft. Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland: “We gaan door met woonwijken aardgasvrij maken, maar als we op koers willen blijven voor het Klimaatakkoord en de Parijs-doelstellingen, dan zijn hybride warmtepompen een onmisbare tussenstap.”

De Coalitie HR-Hybride denkt dat 1-2 miljoen hybride warmtepompen vóór 2030 een besparing zou opleveren van 1,3 tot 2,6 megaton CO2. Voor de gebruikers zou het direct een besparing tot 70% op het aardgasverbruik voor verwarming kunnen opleveren. “Hybride warmtepompen zijn beter voor het klimaat dan de traditionele cv-ketel, daarom is stimulans belangrijk”, aldus Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu.

Om dit mogelijk te maken is het volgens de coalitie belangrijk om meer warmtepompmonteurs op te leiden. “In de hele branche is er een tekort aan 20.000 technische vakmensen”, zegt Dick Reijman, woordvoerder van Techniek Nederland. Techniek Nederland heeft het onderwijsplan Techniek voor de Toekomst gepresenteerd met 10 punten om het tekort terug te dringen. Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat hebben wij daarnaast een Green Deal voor warmtepompen getekend. Het doel is om binnen 5 jaar 6.000 monteurs bij te scholen en we verwachten het dubbele aantal te halen.”

Dubbele stimulans
Ondanks dat Techniek Nederland wil dat de overheid ook de all-electric warmtepomp blijft stimuleren, vindt de organisatie dat een extra stimulans van de hybride warmtepomp daarnaast nodig is om de klimaatdoelstellingen te halen. “Een hybride warmtepomp is al geschikt voor woningen met enige isolatie”, zo laat Reijman weten. “De all-electric warmtepomp is alléén geschikt voor woningen die goed tot zeer goed zijn geïsoleerd. De hybride warmtepomp is daarnaast relatief eenvoudig te plaatsen, is goedkoper en levert de bewoner direct een besparing op in het aardgasgebruik.”

De coalitie wil zich daarom richten op woonwijken die voorlopig niet aardgasvrij worden gemaakt en waar de woningen over enige mate van isolatie beschikken. “In een later stadium kunnen deze woningen alsnog aardgasvrij worden gemaakt”, zegt Dick Weiffenbach, directeur van Netbeheer Nederland. “Laten we tot die tijd de CO2-uitstoot zoveel mogelijk beperken en huizenbezitters en huurders direct van een lagere energierekening laten profiteren.”

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) schaarde zich achter het voorstel van de coalitie, maar waarschuwt voor een lock-in. “Wat je niet wilt is dat mensen hun cv-ketel vervangen door een hybride warmtepomp en dat in de betreffende wijk vijf jaar later een andere warmte-alternatief wordt gerealiseerd”, zo legt Annemarie Costeris, verantwoordelijk voor warmte bij NVDE, uit. “Als je een hybride warmtepomp installeert moet dat compatibel zijn met de wijkaanpak. De economische levensduur moet dus passen bij de planning van het uiteindelijke warmte-alternatief.”

Subsidiëring
Om de aanschaf van hybride warmtepompen te stimuleren denkt de coalitie dat er 600 miljoen euro extra nodig is tot 2026, bovenop de ISDE-subsidie. Dat komt neer op 120 miljoen euro per jaar, een verdubbeling van de huidige subsidiepot. Het subsidievoorstel van de coalitie ziet er als volgt uit (bron: AD):

Jaar Subsidie per installatie Maximaal aantal gesubsidieerde installaties mogelijk in dat jaar met 120 miljoen euro Maximaal aantal gesubsidieerde installaties mogelijk tot en met dat jaar met 120 miljoen euro per jaar

2021  

€3.250,- - -
2022   €2.750,- 43.636 43.636
2023   €2.200,- 54.545 98.181
2024   €1.600,- 75.000 173.181
2025   €1.000,- 120.000 293.181
2026   €400,- 300.000 593.181

 

 

 

 

 

 

 

“De subsidiebedragen per installatie zijn berekend op basis van een terugverdientijd van 9 jaar én een daling van de kostprijs als gevolg van toenemende productie”, stelt Reijman. “De extra subsidie is bedoeld om de aanschaf van een hybride warmtepomp financieel aantrekkelijker te maken.”

Wanneer je de jaarlijks beschikbare subsidiepot van 120 miljoen euro deelt door het subsidiebedrag van dat jaar, is uit te rekenen hoeveel hybride warmtepompen extra gefinancierd kunnen worden dat jaar. Ervan uitgaande dat deze extra subsidie op z’n vroegst ingaat in 2022, kunnen er met 600 miljoen euro tot 2026 en 120 miljoen euro op jaarbasis maximaal 593.181 warmtepompen worden gefinancierd. Anders moet ook een deel van de ISDE-subsidie aangesproken worden.

De coalitie hoopt desondanks dat vanaf 2024 ieder jaar 100.000 warmtepompen worden aangeschaft, tot 1-2 miljoen hybride warmtepompen voor 2030. Om dit te bereiken is er daarom ook meer enthousiasme vanuit de markt nodig. Een hybride warmtepomp zonder nieuwe cv-ketel kost volgens Milieu Centraal momenteel 3.600 tot 4.600 euro, met nieuwe cv-ketel 4.700 tot 6.700 euro. Voor beide kan nu 1.500 tot 1.800 euro subsidie gekregen worden.

Subsidiezekerheid
Na 2026 is het volgens de coalitie niet meer nodig om subsidie te verstrekken, zo valt te lezen in de verklaring. “De kostenreducties zorgen ervoor dat na 2026 geen subsidie meer nodig is en dat in het grootste deel van de woningtypen de gemiddelde terugverdientijd van de meer-investering voor de hybride warmtepomp korter is dan negen jaar.”

De NVDE benadrukt het belang van het creëren van subsidiezekerheid. “Als je subsidieert is het belangrijk dat het de consument duidelijk geeft voor de lange termijn” zo stelt Costeris. “Mensen willen investeringen kunnen plannen, ook in hybride waterpompen. De ISDE- is een populaire subsidie, daarom is deze ook de afgelopen jaren steeds uitgeput. Het is daarom ook belangrijk dat die subsidie voor hybride warmtepompen toereikend is voor het aantal mensen dat er gebruik van willen maken, zodat ze hun investering dus goed kunnen plannen.”

Tussenstap
De coalitie HR-Hybride ziet de hybride warmtepomp als een onmisbare tussenstap op weg naar aardgasvrij. Het gaat daarbij om woonwijken die nog niet op de planning staan om van het aardgas te gaan en over een redelijke mate van isolatie beschikken. Reijman: “Om de minimaal 1 miljoen hybride warmtepompen te halen voor 2030 is volgens de coalitie behalve extra subsidie óók extra voorlichting nodig. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft zich al positief uitgesproken ten aanzien van de plannen voor de hybride warmtepomp.”

hybride warmtepompTechniek NederlandNvdehernieuwbare energieWarmtebronisdesubsidieCoalitie HR-Hybride

Bedrijvenregister

Agenda

Training: Opleidingen Advieskunde en Duurzame Energie

Logo PHOE
12 april 2022 - 28 juni 2022
13.00 - 17.00 uur Duurzame Energie 8.30 - 12.30 uur Advieskunde
Naarden

PHOE

Lees verder

Event: 22 juni 2022: Kennissessie ‘Startmotor katalysator voor energietransitie?’

Logo Stichting Warmtenetwerk
22 juni 2022
van 12.00 tot 18.00 uur
Beeld en Geluid, Zeestraat 82 in Den Haag

Stichting Warmtenetwerk

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu