Voor maar liefst 2,5 miljard euro aan geothermieprojecten ingediend voor de SDE++

23.11.2022 Jan de Wit

Voor maar liefst 2,5 miljard euro aan geothermieprojecten ingediend voor de SDE++
©Geothermie Nederland

Er is voor 13,9 miljard aan projecten ingediend voor de SDE++, zo blijkt uit een Kamerbrief van Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie. Hiermee is het budget met 900 miljoen overschreden. Dat betekent niet dat er ook voor 13 miljard euro wordt uitgekeerd omdat het slechts om een aanvraag gaat. Uit de aanvragen blijkt dat meer dan de helft van duurzame warmteaanvragen voor geothermieprojecten zijn; 2,5 van de 4,2 miljard euro.

De openstelling van deze SDE++-ronde liep van 28 juni tot 6 oktober en heeft een openstellingsbudget van 13 miljard euro. Tijdens deze openstelling zijn er 2.296 subsidieaanvragen ingediend ter waarde van 13,9 miljard euro.

Het grootste deel van het budget is aangevraagd voor projecten voor CO2-afvang en -opslag (CCS). Hiervoor is 7,1 miljard euro aangevraagd. Voor CO2-afvang en gebruik (CCU) voor in de glastuinbouw is 600 miljoen euro aangevraagd. Voor een deel van deze projecten was in 2021 al een subsidieaanvraag ingediend, maar was er door intrekking of afwijzing geen subsidie verleend.

Minister Jetten noemt het opvallend dat er voor ongeveer 2,5 miljard euro is aangevraagd voor geothermieprojecten, hernieuwbare warmte en CO2-warmte inclusief warmtepomp. Een aanzienlijk deel hiervan is voor geothermie voor stadsverwarming. “Deze SDE++-ronde biedt daarmee een belangrijke stimulans voor de warmtetransitie”, zo schrijft hij aan de Kamer.

Voor een deel van de geothermieprojecten was al een subsidiebeschikking afgegeven, maar is opnieuw SDE++-subsidie aangevraagd. Deze projecten kwamen in de knel met hun realisatietermijn. Ten slotte is er voor groen gas 561 miljoen euro aangevraagd en 180 miljoen euro voor groene waterstof.