Warmtenetten Investeringssubsidie geopend met 150 miljoen euro in de pot

01.06.2023 Jan de Wit

Warmtenetten Investeringssubsidie geopend met 150 miljoen euro in de pot
©Stichting Warmtenetwerk

Ondernemers en investeerders die aan een warmtenet werken voor de gebouwde omgeving kunnen sinds vanochtend een aanvraag doen voor de Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS). Voor de onrendabele top is 150 miljoen euro beschikbaar. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met zaterdag 16 december 2023.

De WIS is bedoeld voor ondernemers en investeerders die al ver gevorderde plannen hebben voor een (efficiënt) warmtenet om bestaande woningen aardgasvrij te maken. Met de WIS kan het deel dat zich niet terugverdient (de onrendabele top) worden gedekt.

Voor de warmtetransitie is het namelijk van belang dat er voldoende warmtenetten worden ontwikkeld. Ook blijkt uit de Startanalyse aardgasvrije buurten 2020 van het Planbureau voor de Leefomgeving dat een warmtenet bij 36 procent van de woningen de laagste nationale kosten oplevert.

Alleen warmtenetten voor kleinverbruikersaansluitingen, aansluitingen met een kleiner verbruik dan 100 kilowatt, en blokverwarmingsaansluitingen in de bestaande bouw komen in aanmerking voor de WIS. Het warmtenet verwarmt de ruimtes in woningen, kleinverbruikers in gebouwen zonder woonfunctie of het warm tapwater van de gebouwen.

De subsidie is alleen voor de kosten die tijdens de looptijd van het project worden gemaakt, denk aan realisatiekosten, (een deel van de) loonkosten en investeringskosten die worden gemaakt met het ontwerpen van het project, het projectmanagement en het aanvragen van een vergunning.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een tool ontwikkeld die de hoogte van de WIS per project berekent. Tot zaterdag 16 december 2023 kan de WIS worden aangevraagd, maar de RVO adviseert om uiterlijk drie weken voor de deadline een aanvraag op te sturen. Als het budget van 150 miljoen euro wordt overvraagd wordt er geloot onder de compleet ingevulde aanvragen.