Warmtepompen hebben ‘gemeenschappelijke taal’ nodig voor slim energiemanagement

22.05.2023 Brendan Hadden

Warmtepompen hebben ‘gemeenschappelijke taal’ nodig voor slim energiemanagement
©Netbeheer Nederland

Een nieuw rapport van Flexiblepower Alliance Network (FAN) en TKI Urban Energy concludeert dat er nog geen standaardprotocol is om warmtepompen op afstand mee aan te sturen, meldt Installatie Journaal. Het centraal kunnen besturen van grote groepen gebruikers zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de opvang van pieken en dalen in stroomopwek en verbruik.

Momenteel spreken warmtepompen lang niet allemaal dezelfde ‘taal’. Verschillende warmtepompen werken met verschillende protocollen wat betreft energiemanagement, en volgens het rapport van FAN en TKI Urban Energy is er ook geen trend richting standaardisering.

Hierdoor zijn de mogelijkheden voor het inzetten van warmtepompen bij congestiemanagement beperkt. FAN stelt dat een standaardprotocol hierbij zou helpen, maar er niet op korte termijn aan lijkt te komen: “De sector is zeker bewust van de waarde van energiemanagement, blijkt uit onderzoek. In de praktijk werken veel fabrikanten echter nog aan hun eigen protocollen, en lijkt het moeilijk om als sector bij een gezamenlijke standaard uit te komen.”

Standaardprotocol biedt mogelijkheden
Er zijn steeds meer huishoudens met warmtepompen, waardoor de potentie van die groep voor energiemanagement steeds groter wordt. Installatie Journaal noemt enkele dingen die mogelijk worden als je een grote groep warmtepompen aansluit op een centraal managementsysteem.

Hybride warmtepompen kunnen bijvoorbeeld overschakelen naar gas als verbruik hoog is en afnamemogelijkheden beperkt. Ook kan een water-buffervat worden ingezet om de vraag naar ruimteverwarming naar buiten de piek te verplaatsen. Tot slot zouden warmtepompen efficiënt gebruik kunnen maken van opgeslagen elektriciteit.