Warmtepompen: zo klein of zo groot mogelijk?

09.05.2023 Robert Jan van Egmond

Warmtepompen: zo klein of zo groot mogelijk?

Hoe dimensioneer je een warmtepomp in een woning? En moet je dan een zo klein, of juist zo groot mogelijke warmtepomp kiezen?

De theorie leert dat hoe langer de warmtepomp aan één stuk kan draaien, hoe zuiniger deze zal opereren. Dus hoe minder start-stops, hoe beter. Een te groot uitgevoerde warmtepomp kan al snel zijn vermogen niet meer kwijt aan de woninginstallatie en zal daardoor vaak kort draaien. Om tot een juiste dimensionering te komen, wordt daarom vooral uitgegaan van een warmteverliesberekening.

Wat is het efficiëntst?
Toch is er wat voor te zeggen om juist een zwaardere warmtepomp te nemen. Deze zal het in de eerste plaats op de koudste dagen makkelijker hebben, waardoor de gasketel en of het elektrische element niet hoeft bij te springen. Maar ook ontstaat de mogelijkheid om beter te kunnen kiezen op welke momenten van de dag je de warmte maakt en dus elektriciteit gebruikt.

Die flexibiliteit ontstaat door gebruik te maken van de thermische massa van de woning. Ook met het maken van warmtapwater in een boilervat kan op de dag geschoven worden. Nieuwer zijn systemen die warmteopslag voor tapwater en ruimteverwarming combineren, waarmee nog meer mogelijkheden ontstaan. Hoe meer warmtevermogen een warmtepomp kwijt kan, hoe meer elektrische flexibiliteit dat oplevert. En dus hoe efficiënter ook een groter gekozen warmtepomp kan doordraaien, zonder dat er op dat moment een directe warmtevraag is.

Kijk verder dan de warmteverliesberekening
Maar waarom hebben we die flexibiliteit dan nodig? Duurzame opwek met zon- en wind zorgt er nu al voor dat de elektriciteitsprijzen over de dag fluctueren. En daar kun je met de warmtepomp op in gaan spelen. Bovendien is de kans groot dat de netcapaciteit die een huishouden kan benutten in de toekomst wordt beperkt.

Er zullen incentives komen voor huiseigenaren om het gevraagde vermogen binnen bepaalde grenzen te houden. Het gelijktijdig inductiekoken, auto-opladen en verwarmen zal duurder of zelfs onmogelijk worden.

Bij het ontwerpen van warmteoplossingen wordt het dus interessant om verder te kijken dan de warmteverliesberekening. Slimme combinaties van een grotere warmtepomp, mogelijkheden om warmte te bufferen en het slim afstemmen op het elektriciteitsnet hebben de toekomst!