Woord van het jaar

17.01.2023 Rob Harms

Woord van het jaar

Klimaatklever is woord van het jaar 2022 geworden. Ik had zelf geopteerd voor het woord prijsplafond en in deze column leg ik graag uit waarom.

2022. De energieprijzen schoten door het dak en de 'geleerden' gingen het plafond repareren. Regeren is vooruitzien dus dat prijsplafond ging pas wat betekenen in 2023. Ondertussen betaalden huishoudens ineens meer dan 3 euro per kubieke meter, en waren grote industriële afnemers per maand ineens een miljoen euro meer kwijt voor gas. Dan zou je zeggen: repareer eerst het dak en werk dan het plafond verder af.

Energieleveranciers verdienen er goed aan
De huishoudens zaten niet stil, ze gingen en masse energie besparen, isolerende maatregelen treffen en de thermostaat een paar tandjes naar beneden bijstellen. En investeren in een warmtepomp en PV-panelen natuurlijk. We zagen de aanvragen binnenstromen.

Dat is allemaal duurzaam en koren op de molen van Frans Timmermans. Hij riep twee jaar geleden nog dat de Europese Unie 1.000 miljard euro ging investeren in duurzaam, en dat was nog maar een eerste stap.

Nu wordt de Europese Unie ineens geconfronteerd met honderden miljarden euro’s hogere energiekosten. En dat geld gaat niet naar duurzaamheid, maar naar energieproducten wereldwijd en de energieleveranciers verdienen er goed aan. Want ja, onzekerheid vertaalt zich in hogere prijzen.

Het energiebedrijf is bepalend
Gelukkig is daar het prijsplafond in 2023. Het prijsplafond beschermt de consument door  het beheersbaar houden van de energiekosten en het is een stimulans om te besparen. Want we zijn nog lang niet terug bij vooroorlogse-Oekraïne prijzen. Maar het verstoort de markt. De compensatie voor de hoge tarieven is gekoppeld aan de energieprijs die de consument betaald aan het energiebedrijf. Het energiebedrijf is bepalend. We moeten oppassen dat we daarmee niet juist de energietransitie vertragen.

De industrie ging ook bewegen. En masse werden dual fuel-branders besteld in de hoop het tij te keren door over te kunnen schakelen op olie en LPG. Dat alles resulteerde voor mijn bedrijf in een mooie orderportefeuille. Maar ja, dat was buiten de waarde van de vergunningverlener gerekend. In veel gevallen gaven die geen toestemming om – tijdelijk – van het gas af te gaan, ondanks dat ook met olie en LPG aan alle emissienormen wordt voldaan. Penny wise, pond foolish? De branders bleven op de plank, voor het geval dat.

2023
Daar staan we nu aan het begin van het nieuwe jaar met extreem hoge gas- en stroomprijzen, ondanks het prijsplafond. En dan te bedenken dat door vraaguitval, energiebesparing en milde wintertemperaturen gasvoorraden amper hoeven te worden ingezet. De aanvoer van gas is zo robuust op het moment, dat de dagprijzen naar beneden duikelen. Deze trend houdt (hopelijk) nog wel even aan. Dus profiteer ervan als je in de positie bent om voor langere tijd in te kopen.

En ga vooral door met verduurzamen, want dat is wat uiteindelijk écht belangrijk is. Zeker voor een leefbare toekomst van mijn jongste kleinkinderen die in 2050 nog geen dertig jaar oud zijn.

Want linksom of rechtsom hebben we niet veel keus. Wel kunnen we met z'n allen aan verstandige innoverende warmteconcepten werken en die stap voor stap invoeren. Daarom blijf ik dromen van een toekomstgericht pragmatisch 'crisisteam' energie. Samen sterk ook in 2023!