Nieuw in BCRG-database: kwaliteitsverklaringen Panasonic Aquarea K-serie

12 juni 2024

Nieuw in BCRG-database: kwaliteitsverklaringen Panasonic Aquarea K-serie

Het onafhankelijke College van BCRG heeft de kwaliteitsverklaringen van de Panasonic Aquarea K-serie Bi-Bloc en All-in-One lucht-water warmtepompen opgenomen in de database. De verklaringen geven de energieprestaties van de systemen uit de K-serie en zijn opgesteld conform NTA8800, uitgave januari 2023. NTA 8800 is een methodiek voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen en is van toepassing op zowel nieuwe en bestaande bouw als woning- en utiliteitsbouw.

Bepalend voor energielabel
De door de BCRG gecontroleerde kwaliteitsverklaringen valideren de hoge rendementen voor verwarming en warm tapwater van de Panasonic Aquarea K-serie en garanderen daarmee de kwaliteit van zowel de producten als de bouwprojecten. Bij de bouwaanvraag en bij oplevering van bouwprojecten moet namelijk een energieprestatieberekening gemaakt conform de NTA 8800. Bij oplevering van het bouwproject wordt vervolgens gecontroleerd of het gebouw of de woning gerealiseerd is zoals berekend bij de bouwaanvraag. Het resultaat daarvan bepaalt het energielabel van het gebouw of de woning.

Laag geluidsniveau
De warmtepomp uit de K-serie bestaat uit een binnendeel en een buitendeel. Het maximale geluidsvermogen is 55 dB(A). De buitendelen zijn zorgvuldig ontwikkeld, waardoor een geluidsreductie is gerealiseerd. Hierdoor kunnen ze beter voldoen aan de geluidsberekening met een aangrenzend perceel en zijn er meer plaatsingsmogelijkheden.

60°C water bij – 10°C
In de 2023 versie van de NTA 8800 zijn nu ook forfaitaire waarden voor de COP opgenomen voor warmtepompen met hogere aanvoertemperaturen. De K-serie valt binnen deze groep warmtepompen. De units maken gebruik van het koudemiddel R32 en behouden de koudemiddelverbinding tussen binnen- en buitenunits. Dat maakt een cv-aanvoertemperatuur tot 60°C mogelijk, zelfs bij een buitentemperatuur van -10 °C.

De kwaliteitsverklaringen zijn te vinden in de BCRG-database. Daarnaast zijn de verklaringen te downloaden via de Panasonic PRO Club.

Dit artikel is 12 juni 2024 geplaatst door: Panasonic Heating & Cooling Solutions