Spirotech SpiroExpand Drukbehoud

24 juli 2023

Spirotech SpiroExpand Drukbehoud

Doorbreek de cyclus van werk en kosten

Een slecht ontworpen, geïnstalleerd en/of onderhouden expansiesysteem kan in de hele installatie leiden tot een negatieve druk. Er kan lucht naar binnen worden gezogen via automatische ontluchters, pakkingen en microlekkages. Hoge druk kan ertoe leiden dat water door de veiligheidsventielen stroomt, en vervolgens moet telkens water worden bijgevuld. De toevoeging van schoon, zuurstofrijk water doet de werking van eventueel aanwezige corrosieremmers teniet.

  • Corrosievorming is vervolgens onontkoombaar en de cyclus begint opnieuw:
  • Er komt voortdurend lucht in het systeem
  • Er ontstaat corrosie
  • Er vormt zich steeds meer vuil en bezinksel
  • Het systeem wordt gereinigd en behandeld

Ga voor meer informatie naar de website van Spirotech

Dit artikel is 24 juli 2023 geplaatst door: Spirotech