CBS publiceert cijfers rondom financiering energiebesparende maatregelen

17.05.2023 Brendan Hadden

CBS publiceert cijfers rondom financiering energiebesparende maatregelen

Het CBS heeft cijfers gepubliceerd rondom drie financieringsinstrumenten voor energiebesparende maatregelen. In 2022 werden er 82.355 aanvragen voor de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) toegekend, met een gemiddeld bedrag van 1.590 euro per huis. De cijfers zijn bekend voor de ISDE, de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) en de Energiebespaarlening uit het Nationaal Warmtefonds (NWF).

De ISDE is het meest gebruikte financieringsinstrument met 82.355 toegekende aanvragen. De SEEH zag in 2021 slechts 50 toegekende aanvragen en het NWF 10.550. De gemiddelde bedragen waren respectievelijk 1.450 per huis voor de SEEH en 13.570 per huis voor het NWF. De aantallen waren voor alle instrumenten een toename ten opzichte van 2021.

De cijfers zijn onderdeel van de Monitor SEEH-ISDE-Warmtefonds 2021-2022. Dat onderzoek is een samenwerking tussen het CBS, onderzoeksinstituut TNO, en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Op basis van deze tabellenset stelt TNO een halfjaarlijkse monitor samen.