Coalitie adviseert nieuw kabinet grootschalige elektrificatie

27.05.2021 Joyce Beuken

Coalitie adviseert nieuw kabinet grootschalige elektrificatie

Holland Solar, NWEA en Energie Nederland hebben een advies aan de regering aangeboden over de toekomst van duurzame energie. Samen adviseren zij om middels bepaalde beslissingen in te zetten op elektrificatie.

Op dit moment heeft aardgas op veel fronten een streepje voor op duurzame warmte, meent het verbond. Aardgas wordt lager belast dan elektriciteit. Een hogere energiebelasting op aardgas zou extra steun kunnen geven aan thermische zonne-energie. Dit is volgens het advies een efficiënte manier om warmte voor woningen te produceren met lage infrastructuurkosten.

Ruimte nodig voor groei
Volgens de partijen moet het kabinet daarnaast met spoed een aantal belangrijke keuzes maken. Zo is er zowel beleidsmatig als fysiek ruimte nodig om duurzame opwekkingsinstallaties te laten groeien. Om het hele jaar door van weersafhankelijke bronnen als windmolens en zonnepanelen te kunnen profiteren zijn energieopslag en vraagsturing van groot belang. Dit vergt echter intensieve planning en ondersteuning.

Ook de uitbreiding van het elektriciteitsnet komt aan bod. Dit moet proactief worden aangepakt zonder te wachten op een specifiek project dat dit vereist, stelt het advies. De elektriciteitsvraag groeit dagelijks door als gevolg van de elektrificatie van de industrie, maar ook door de groeiende hoeveelheid warmtepompen.

Waterstof
In het advies wordt vermeld dat de extra energie die nodig is om waterstof te produceren, uit de zonne- en windsector kan komen. De Europese kaders en richtlijnen voor staatssteun bieden echter onvoldoende stimulans voor de duurzame energiesectoren. Daarom moet er een specifiek steunmechanisme komen voor directe elektrificatie voor groene waterstofelektrolyse.

Flexoptie
NWEA, Holland Solar en Energie Nederland stellen ook voor om de dubbele energiebelasting op opslag te beëindigen en een correctie toe te passen op de salderingsregeling, zodat direct gebruik en thuisopslag van eigen stroom aantrekkelijker worden. CO2-vrije flexopties zijn belangrijk voor een jaarrond functionerend duurzaam energiesysteem.