Debat over de Omgevingswet levert geen uitsluitsel

08.03.2023 Brendan Hadden

Debat over de Omgevingswet levert geen uitsluitsel

Op dinsdag 7 maart vond een debat over de Omgevingswet met minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) plaats in de Eerste Kamer. De geplande inwerkingtreding op 1 januari 2024 lijkt momenteel onwaarschijnlijk, nadat verschillende partijen hun zorgen uitdrukten rondom het functioneren van de wet. De Kamer stemt 14 maart over de datum van inwerkingtreding.

Met de Omgevingswet wil het kabinet de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en onder een dak brengen. Het doel is om het makkelijker te maken bouwprojecten te starten, onder andere door alle wetgeving samen te brengen en via één digitaal loket inzichtelijk te maken.

Digitale Stelsel Omgevingswet
Het grootste pijnpunt in de discussies rondom de Omgevingswet is het zogenaamde Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO is een online database waar alle wet- en regelgeving, zowel lokale als landelijke, samen moeten worden gebracht. Tot nu toe lijkt het echter vooral problemen op te leveren: NRC meldt dat het momenteel een van de duurste ict-projecten van de overheid is, met kosten die op wel 2 miljard euro worden geschat.

Ook tijdens het debat dinsdag was er de nodige kritiek op de DSO. Senator Janssen van de SP noemde het DSO discriminerend, omdat het niet voldoet aan de eisen van digitale toegankelijkheid. Ook senator Fiers, die namens PvdA en 50PLUS sprak, wees op de risico’s van het invoeren van de wet voordat het DSO goed functioneerde.

Momenteel ontbreekt het de regeringscoalitie aan de benodigde zetels om de inwerkingtreding van 1 januari 2024 door te voeren. PvdA, Groenlinks, SP en Partij voor de Dieren gaven in het debat aan tegen de invoering van de Omgevingswet in huidige vorm te zijn.

Meer dan het DSO
In zijn antwoord op de vragen van de Eerste Kamerleden gaf minister de Jonge aan dat de Omgevingswet meer is dan het alleen het DSO, maar dat hij begrijpt dat het DSO wel goed moet werken. De minister gaf aan dat een aantal zaken al wel werken, en wees erop dat er ook overheden en bedrijven zijn die aangeven dat het wel klaar is voor inwerkingtreding. Daarnaast noemde hij dat er een grote landelijke voorlichtingscampagne gaat komen, met specifieke aandacht voor participatie en verschillende subgroepen.