Energie Beheer Nederland laat feiten en cijfers energie(systeem) zien

19.01.2022 Simone Tresoor

Energie Beheer Nederland laat feiten en cijfers energie(systeem) zien

Voor het zesde jaar op rij heeft Energie Beheer Nederland de infographic Energie in cijfers uitgebracht met feiten en cijfers over energie en het energiesysteem in Nederland. Dit jaar geeft de infographic tevens inzicht in de mogelijkheden om de reductie van CO2 te versnellen op weg naar 2030.

Het eerste deel biedt zicht op het Nederlandse energiesysteem: van het primair verbruik, de energiebronnen die het systeem ‘voeden’, naar het eindverbruik, de energiedragers die direct beschikbaar zijn voor de eindverbruiker. De figuur maakt duidelijk dat aardgas en aardolie nog steeds onze belangrijkste energiebronnen zijn. Ook wordt inzichtelijk dat een deel van de energie onderweg verloren gaat; door de omzetting zelf, het eigen gebruik van de energiesector of bij distributie van de energie.

Actuele energiecijfers
In het tweede deel komen de actuele energiecijfers aan bod. Daarbij gaat het onder meer om productie en verbruik, maar ook om import en export en de mate waarin Nederland zelfvoorzienend is. Dan zien we onder meer dat Nederland, als gevolg van het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen, in korte tijd van netto exporteur is veranderd in een netto importeur van gas.

Ook wordt duidelijk dat hernieuwbare bronnen nog slechts een relatief klein aandeel hebben in het totale primaire verbruik. Toch is het aandeel van hernieuwbare energie de afgelopen vijf jaar verdubbeld, onder meer dankzij de groei van biomassa én windenergie. Daarnaast wordt stilgestaan bij de uitstoot van broeikasgassen: het aandeel van de verschillende sectoren daarin en de ontwikkeling van de uitstoot ten opzichte van de aangescherpte nationale doelen.

Hoe kunnen we CO2-reductie versnellen
In het laatste onderdeel komt aan bod ‘aan welke knoppen we kunnen draaien’ om jaarlijks de CO2-reductie te versnellen. Zo komt onder meer aan bod wat het effect is als het aardgasverbruik van een miljoen huishoudens in Nederland wordt vervangen door groen gas. Of hoeveel CO2 wordt bespaard als miljoenen huiseigenaren kiezen voor betere isolatie van hun woning of zonnepanelen.

Als het gaat om de industrie, wordt onder meer duidelijk hoeveel CO2 kan worden bespaard als er wordt overgestapt naar hernieuwbare bronnen. Ook zien we wat het effect kan zijn van de inzet van CO2-afvang en -opslag.

De feiten en cijfers maken duidelijk dat er nog grote stappen te zetten zijn als het gaat om het terugdringen van de CO2-uitstoot richting 2030.