Europese Commissie wil F-gassen versneld terugfaseren

20.04.2022 | Actueel Jan de Wit

Europese Commissie wil F-gassen versneld terugfaseren

Onlangs publiceerde de Europese Commissie zijn voorstel voor de herziening van de F-gassenverordening. Het voorstel bevat verschillende voorstellen om gefluoreerde broeikasgassen in warmtepompen dit decennium te verbieden en ligt nu ter consultatie bij het Europees Parlement en de Raad van Ministers van de Europese Unie.

De Europese Commissie wil dat het gebruik van F-gassen – in onder andere warmtepompen – versneld wordt teruggefaseerd. Ten opzichte van het vorige voorstel zal met name in het tweede gedeelte van dit decennium de afbouw fors groter moeten worden.

©NVKL

Daarnaast wil de Commissie verboden voor gefluoreerde broeikasgassen in verschillende airco- en warmtepompapparatuur. Zo zouden vanaf 1 januari 2025 stekkerklare airco- en warmtepompapparatuur met gefluoreerde broeikasgassen en een global warming potential (GWP) boven de 150, en stationaire single-split airco- en warmtepompapparatuur met minder dan 3 kilogram gefluoreerd broeikasgassen en een GWP van meer dan 750, worden verboden.

Vanaf 1 januari zouden ook stationaire split airco- en warmtepompapparatuur met een vermogen van minder 12 kilowatt die gefluoreerde broeikasgassen bevatten met een GWP van meer dan 150, en systemen met een vermogen van meer dan 12 kilowatt die gefluoreerde broeikasgassen bevatten met een GWP-waarde van meer dan 750, worden verboden.

Ook zouden alle stekkerklare koelapparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevat met een GWP van meer dan 150 en stationaire koelapparatuur die gefluoreerde broeikasgassen bevatten met een GWP-waarde boven de 2.500, worden verboden – met uitzondering van apparatuur die producten moet koelen tot temperaturen onder -50 graden Celsius. Deze zouden op respectievelijk 1 januari 2025 en 2024 ingaan.

Door ook te gaan werken met een quotum op fluorkoolwaterstoffen hoopt de Europese Commissie het gebruik van gefluoreerde broeikasgassen verder terug te dringen. In het voorstel gaat het om 3 euro per ton CO2-equivalent. Daarnaast zouden EU-lidstaten – waar mogelijk – data moeten gaan verzamelen over hun uitstoot van F-gassen.

Ten slotte wordt het ook noodzakelijk om voor de relevante alternatieve koudemiddelen opleiding en certificering te introduceren. Energie-efficiëntie aspecten moeten eveneens worden behandeld.

Europese branchevereniging AREA vindt terugfasering te ambitieus
De Europese Commissie wil het gebruik van F-gassen terugfaseren omdat het een negatieve invloed heeft op het gat in de ozonlaag en de klimaatverandering door het in de atmosfeer komen van de chloor en fluor bevattende gassen.

René van Gerwen, oprichter en algemeen directeur van Entropycs, en Charles Geelen, senior strategic sustainable energy advisor bij Infinitus, deden in opdracht van TKI Urban Energy en RVO onderzoek naar natuurlijke koudemiddelen in warmtepompen.

“Het gaat om een groep stoffen met fluor erin, PFAS dus. Deze ‘eeuwige chemicaliën’ breken niet af in de natuur, ze vervuilen het drinkwater, de bodem en stapelen zich op in het menselijk lichaam.”

Lees ook: Koudemiddelen: Het klimaat en onze gezondheid als verdienmodel?

De Branchevereniging Koudetechniek & Luchtbehandeling (NVKL) zegt zijn standpunt over het voorstel nu af te stemmen binnen de projectgroep TVM (Techniek, Veiligheid en Milieu). Tijdens de bijeenkomst in mei van de Europese koepelorganisatie AREA wil de vereniging in samenspraak met de andere Europese leden “de precieze gezamenlijke lijn bepalen”.

“We hebben het liefst dat alle AREA-leden richting hun overheden en Europarlementariërs hetzelfde geluid laten horen. Dan is de kans het grootst dat onze punten worden overgenomen”, zo schrijft de NVKL.

Daarbij wijst de brancheorganisatie op de al wel verschenen reactie van AREA die stelt dat er met de aangescherpte terugfasering “te weinig tijd wordt gegeven voor de transitie van hoog-GWP F-gassen naar alternatieven”.

De NVKL verwacht dat de behandeling van dit voorstel in het Europees Parlement en de Raad van Ministers nog ongeveer 18 maanden zal duren.

f-gassenEuropese commissieEuropees ParlementRaad van MinistersEuropese UniewarmtepompenAirconditioningairco- en warmtepompapparatuurgefluoreerde broeikasgassenRene van GerwenEntropycsCharles GeelenInfinitusTKI Urban EnergyRVOkoudemiddelennatuurlijke koudemiddelenNVKL

Bedrijvenregister

Agenda

Event: Energeia Energy Tour

26 september 2022
10:00 - 17:00
Beeld en Geluid

Energeia

Lees verder

Webinar: Webinar - Aardgasvrij maken van wijken en gebouwen

28 september 2022
19:30 - 21:00

RES

Lees verder

Event: Workshop over toepassing Bodemenergie op NS Station Eindhoven

29 september 2022
13:00 - 17:30
NS Station Eindhoven

Gebruikersplatform Bodemenergie

Lees verder

Training: Cursus Warmtenetten in 2 dagen

11 oktober 2022
09:00 - 16:30
Woerden

TVVL

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu