Gasketelwet van kracht

31.03.2023 Jan de Wit

Gasketelwet van kracht
©Techniek Nederland

Vanaf zaterdag treedt de Gasketelwet in werking. Dan mogen alleen nog gecertificeerde installatiebedrijven werken aan cv-ketels, geisers en gashaarden. Nederlandse huishoudens zijn dan verplicht om een gecertificeerd bedrijf in te schakelen voor werkzaamheden aan de cv-ketel, hiermee moet het aantal ongevallen met cv-ketels en andere gasverbrandingstoestellen worden teruggedrongen.

Een gecertificeerd installatiebedrijf werkt alleen met monteurs die opgeleid zijn om koolmonoxiderisico’s vast te stellen via metingen, weg te nemen en te voorkomen. Ook in de rookgasafvoer. Zo’n 15.000 monteurs zijn al bijgeschoold en gecertificeerd. Ongeveer tweeduizend bedrijven zijn nog bezig hun certificaat te behalen. Zij mogen in elk geval tot 1 juli hun werkzaamheden blijven uitvoeren.

“Door de certificering van verwarmingsbedrijven worden de controles beter. Daardoor zullen meer koolmonoxiderisico’s aan het licht komen. Dat kan betekenen dat bijvoorbeeld de rookgasafvoer moet worden aangepast of vervangen”, stelt Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland.

“In bepaalde gevallen zal het verstandiger zijn om de hele cv-ketel te vervangen. Al met al zal het aantal onveilige cv-ketels in Nederland drastisch afnemen. Maar het overgrote deel van de cv-ketels en rookgasafvoeren in Nederlandse woningen voldoet aan de veiligheidseisen.”

Dat is noodzakelijk omdat de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2015 concludeerde dat er veel ongelukken gebeuren door blootstellingen aan koolmonoxide. Jaarlijks zijn er vijf tot tien dodelijke slachtoffers en nog eens enkele honderden gewonden door een koolmonoxidevergiftiging.