Lokaal voor lokaal

04.04.2023 Janine Verweij

Lokaal voor lokaal

De mogelijkheid om warmte te winnen uit de diepe ondergrond bestaat in veel regio’s in Nederland. Hierdoor dringen we het aardgasverbruik terug en verminderen we de uitstoot van CO2. Daarnaast is er nog een belangrijk pluspunt: de winning van aardwarmte is lokaal voor lokaal. Geothermieprojecten leveren warmte dicht bij de plek waar die warmte wordt gewonnen. Dit heeft alles te maken met het warmteverlies dat optreedt bij het transport van warmte.

Je zou kunnen zeggen dat het een groot nadeel is dat je warmte niet over driehonderd kilometer naar een andere plek kunt transporteren. Dat het jammer is dat je warmte niet, zoals olie, aardgas of  elektriciteit, op een internationale markt kunt verhandelen. Maar zoals wel vaker geldt, is deze beperking ook een voordeel. Want zo is warmte per definitie een lokaal product.

Tienduizend aansluitingen zijn de perfecte match
In de toekomst zal ongeveer een kwart van onze woningen met behulp van geothermie worden verwarmd. Geothermie komt het best tot zijn recht bij toepassing op grote schaal, vanaf zo’n zesduizend woningen. En in dit geval geldt letterlijk: hoe meer hoe beter. Een warmtenet met tienduizend aansluitingen vormt de perfecte match met het grootschalige karakter van een geothermiebron. De mensen die in de omgeving van de bron wonen, zijn ook de eindgebruikers van de warmte.

Dat stelt eisen aan de uitleg over geothermie. Geothermie raakt steeds beter bekend en zo ook meer bemind. Zo blijkt uit onderzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat ongeveer zeven op de tien Nederlanders (68 procent) wil dat de winning van aardwarmte een groter aandeel krijgt in het totale energieverbruik in Nederland. Slechts 16 procent maakt zich zorgen over risico's rondom geothermie.

Omgevingsbetrokkenheid
Goede uitleg geven is ook een lokale activiteit. Initiatiefnemers en operators pakken hun omgevingsmanagement professioneel aan. Zij zijn zich bewust van het belang van goede communicatie over een project ver voordat het tot realisatie komt. De gedragscode omgevingsbetrokkenheid bij aardwarmteprojecten vormt hiervoor de basis.

Binnen de sector worden bovendien jaarlijks bijeenkomsten gehouden om onderling ervaringen uit te wisselen over het betrekken van de omgeving. Dat gebeurt ook in de training strategisch omgevingsmanagement in geothermie voor medewerkers van bedrijven en overheden.

Omgevingsbetrokkenheid is een volwaardig onderdeel in de ontwikkeling van een geothermieproject. En zo hoort het ook bij een lokaal product als antwoord op een lokale vraag naar duurzame energie.