Meer Nederlanders positief over de energietransitie door de oorlog in Oekraïne

19.09.2022 Jan de Wit

Meer Nederlanders positief over de energietransitie door de oorlog in Oekraïne
©Expertise Centrum Warmte

Sinds Rusland Oekraïne is binnengevallen is dertig procent van de Nederlanders positiever geworden over de energietransitie, dat blijkt uit een opinieonderzoek van Motivaction in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). “Het verlangen is groot om met duurzame energie minder afhankelijk te worden van fossiele energie uit Rusland”, zegt NVDE-voorzitter Olof van der Gaag.

De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot 30 procent meer draagvlak voor de energietransitie en maar liefst 80 procent van de ondervraagden vindt investeren in schone energie (zeer) belangrijk.

45 procent van de ondervraagden is voorstander van duurzame elektriciteitsopwekking en 44 procent van isoleren. Dat is een toename in vergelijking met eerder onderzoek uit 2021, toen was respectievelijk 24 en 13 procent voorstander. Investeren in duurzame warmte ter vervanging van aardgas kan rekenen op 32 procent steun.

59 procent van de respondenten wil minder Russisch gas importeren. Als belangrijkste reden geven zij in 52 procent als belangrijkste reden op, klimaat is met 41 procent de tweede reden. Daarbij is verdeeldheid over de rol van Gronings gas. 35 procent is voor, 34 procent is tegen. In het noorden en oosten van het land is een significant groter deel van de bevolking tegen gaswinning in Groningen.

Van de respondenten heeft 46 procent zorgen over de energiecrisis, waarbij de persoonlijke zorgen over de energierekening het grootst zijn. Dit was het geval bij 84 procent van de ondervraagden. 46 procent vindt de energietransitie ook niet snel genoeg gaan.