Nieuw VN-klimaatrapport: 1,5 graad opwarming nog mogelijk als we nu actie ondernemen

21.03.2023 Brendan Hadden

Nieuw VN-klimaatrapport: 1,5 graad opwarming nog mogelijk als we nu actie ondernemen

Een nieuw rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) waarschuwt dat de ongeremde uitstoot van broeikasgassen het steeds moeilijker maakt om de opwarming van de aarde tot 1,5 graad te beperken. De onderzoekers benadrukken echter ook dat het wel mogelijk is, en dat elk beetje beperking belangrijk is om negatieve gevolgen te vermijden.

Het IPCC schrijft dat we momenteel te maken hebben met 1,1 graad opwarming ten opzichte van het niveau van voor de Industriële Revolutie. Als gevolg hiervan hebben we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden en zijn de gevolgen voor menselijke gezondheid en de natuur steeds schadelijker.

Het rapport werd gedurende een weeklange sessie in Interlaken tot stand gebracht, en bundelt de kennis van drie voorgaande rapporten die het IPCC in de afgelopen vijf jaar heeft uitgebracht. Het is daarmee het slothoofdstuk in de Sixth Assessment Cycle, de naam van de cyclus die aanving na het Parijsakkoord van 2015 en nu ten einde komt. Het rapport kwam tot stand door een groep van 93 wetenschappers uit verschillende landen.

‘Laatste rapport dat nog over 1,5 graden gaat’
Ook Nederlandse klimaatwetenschapper Detlef van Vuuren schreef mee aan het rapport. Van Vuuren is onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving en hoogleraar bij Universiteit Utrecht. In een interview met Klimaatweb geeft hij duiding bij het rapport:

“We kunnen zien dat klimaatbeleid werkt, in sommige landen zijn emissies minder hard gestegen, in sommige zelfs gedaald. Ook dalen de kosten van technologieën. Maar dit rapport is belangrijk omdat dat dit het laatste rapport kan zijn dat nog over 1,5 graad opwarming gaat. Daar zitten we nu zo dicht tegenaan dat er nu echt volledig op de rem moet worden getrapt willen we dat nog halen.”

Volgens van Vuuren is de focus op 1,5 graad niet de juiste: “Eigenlijk moet je nu het maximale voor elkaar te proberen krijgen, alles wat je weet te voorkomen is belangrijk. In de communicatie gaat het na het doel van 1,5 graad over het 2 graden doel, dat is niet handig omdat alle reductie ertussen ook verschil maakt.”

‘Duidelijk pad vooruit’
Volgens het persbericht van het IPCC is er een “duidelijk pad vooruit”. In de kern gaat het om “het integreren van maatregelen voor klimaatadaptatie met acties die de uitstoot van broeikasgassen reduceren”. Het IPCC noemt dit “klimaat veerkrachtige ontwikkeling” (climate resilient development).

Het rapport benadrukt ook dat er bewezen methodes zijn om de emissie van broeikasgassen te reduceren en dat het een kwestie is van het breder toepassen en opschalen van die methodes.

©IPCC | Huidige koers en de verschillende scenario's met de benodigde beperkingen in uitstoot broeikasgassen, volgens het IPCC