Nieuw wetsvoorstel Energiewet ligt er, na kritiek Raad van State op eerste versie

12.06.2023 Brendan Hadden

Nieuw wetsvoorstel Energiewet ligt er, na kritiek Raad van State op eerste versie

De nieuwe Energiewet werd al eerder aan de Raad van State voorgelegd, maar werd toen terug naar de tekentafel gestuurd. Het nieuwe voorstel neemt de belangrijkste opmerking van de Raad – om af te zien van de samenvoeging van de Elektriciteitswet en de Gaswet – niet over. Minister van Klimaat en Energie Rob Jetten gaat die keuze en het voorstel toelichten in een brief aan de Tweede Kamer.

Het doel van de nieuwe Energiewet is om de Gaswet en Elektriciteitswet van 1998 te vervangen en moderniseren. De twee bestaande wetten worden in één samengevoegd, waardoor “onnodige verschillen tussen regels voor gas en elektriciteit” zouden worden weggenomen.

In februari oordeelde de Raad van State dat het “geen meerwaarde” zag in het oorspronkelijke voorstel. Het wet zou teveel verschillende aspecten bundelen, waardoor het onduidelijk was welke delen afkomstig van Europees recht waren en welke eigen beleidskeuzes. Ook zou de integratie van gas- en elektriciteitsstelsel een risico vormen, omdat de ontwikkeling van die regelgeving op Europees niveau niet helemaal parallel lopen.

Volgens het persbericht van het kabinet houdt het toch aan één wet vast, vanwege het belang om de energietransitie niet verder te vertragen en in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen. Minister Jetten hoopt dan ook dat dit voorstel snel naar de Tweede Kamer kan:

“De afgelopen jaren hebben veel betrokkenen uit de energiesector en daarbuiten actief bijgedragen aan dit wetsvoorstel. Ik ben blij dat het er nu ligt en hoop dat we het snel in de Tweede Kamer kunnen bespreken.”

Beschermen consument, mogelijkheden voor netbeheerders, participatie in de energiemarkt
De nieuwe Energiewet probeert een aantal problemen waar de energietransitie mee kampt te adresseren.

Zo moet het meer rechten en bescherming bieden aan huishoudens, zelfstandigen en kleine bedrijven. Het doet door bijvoorbeeld door in te zetten op transparante voorwaarden en betere bescherming bij opzegging en facturering van energiecontracten.

Ook krijgen netbeheerders meer mogelijkheden voor het aanpakken van congestie, bijvoorbeeld door slimmer gebruik te maken van de bestaande ruimte.

Tot slot creëert de wet mogelijkheden voor mensen en bedrijven om zelf mee te doen op de energiemarkt, bijvoorbeeld via energiegemeenschappen die zelf energie opwekken en leveren aan het net.