Nieuwe regelgeving moet dwingen tot verduurzaming

01.03.2022 Simone Tresoor

Nieuwe regelgeving moet dwingen tot verduurzaming

Om alle 450.000 Amsterdamse huurwoningen in 2030 minimaal energielabel B te laten hebben pleiten GroenLinks en PvdA voor nieuwe lokale regelgeving waardoor verhuurders gedwongen worden tot het isoleren van hun woningen. Het plan wordt na de verkiezingen besproken in de gemeenteraad, schrijft Het Parool.

Nu bestaat de mogelijkheid verduurzaming af te dwingen nog niet. In het landelijke regeerakkoord zijn wel normen en prikkels aangekondigd om huizen te verduurzamen. Ook wordt hierin gesproken van een verhuurverbod voor slecht geïsoleerde woningen, maar daaraan is geen termijn of uitwerking gekoppeld.

Partijen lijken uit te wijken naar voorstellen die beter liggen bij de kiezer
Als de gemeenteraad het voorstel van de partijen aanneemt zou de hoofdstad via lokale regelgeving kunnen vastleggen aan welk label woningen moeten voldoen en een isolatie-eis kunnen opnemen in de verhuurvergunning, dat is een nieuw wettelijk instrument dat in Den Haag wordt voorbereid.

Het voorstel laat zien dat er nieuwe wegen moeten worden ingeslagen als het gaat om verduurzaming in Amsterdam. Tot nu toe werd er bijna niet ingezet op isolatie, maar vooral op grote projecten zoals aardgasvrijewijken en windmolens. Aangezien deze ruimtelijke plannen zorgen voor maatschappelijke weerstand lijkt het erop dat de partijen uitwijken naar voorstellen die beter liggen bij de kiezer. Veel partijen hebben voorstellen in hun verkiezingsprogramma opgenomen die woningisolatie moet stimuleren.

Corporatiewoningen scoren slecht
Ruim honderdduizend woningen in de hoofdstad zijn slecht geïsoleerd. Twee derde van de huizen zou energielabel C of beter hebben maar de rest scoort slechter. Dit blijken vooral corporatiewoningen in Zuidoost, Nieuw-West en vooral Noord. Verplichte isolatie is goed voor de duurzaamheidsambities en kan helpen tegen energiearmoede. Het aantal huishoudens dat daar onder lijdt wordt geschat op bijna 50.000 in een gemeentelijk onderzoek uit 2020. In het voorstel staat ook dat minima als compensatie voor de hoge energieprijzen een tegemoetkoming zouden moeten krijgen uit de regeling bijzondere bijstand.

Ook wil de gemeente woningeigenaren een regeling aanbieden zodat ze een renteloze lening kunnen afsluiten om verduurzaming te financieren of de gemeente de verduurzaming te laten betalen in ruil voor een deel van het eigendom van de woning.