Ombudsman: 'merk gaswinningsgebied aan als crisisgebied'

25.10.2021 Joyce Beuken

Ombudsman:

Nationale ombudsman Reinier van Zutphen heeft in een rapport geadviseerd om het aardgevingsgebied in Groningen waar gas wordt gewonnen aan te merken als crisisgebied, dat meldt Nu.nl. Mede door de hoge energieprijzen staat het Groningenveld weer volop in de nationale belangstelling.

Van Zutphen stelt dat er in het nieuwe kabinet een minister of staatssecretatis moet worden aangesteld om het probleem op te lossen. In 2017 deed de Nationale ombudsman zes aanbevelingen om de stroeve relatie tussen de overheid en de bewoners van het gebied te verbeteren. Afgelopen zomer deed hij onderzoek naar de status hiervan. De conclusie is dat de situatie te wensen overlaat.

Lees ook: Leveringszekerheid van gas vraagt om politieke keuzes

Aan lot overgelaten
"De bewoners van de aardbevingsgebieden hebben ten onrechte de regie in de schoenen geschoven gekregen. Ze moeten het zelf maar uitzoeken met alle loketten en regelingen", stelt Van Zutphen. Hij praatte met omwonenden, bestuurders en medewerkers van betrokken instanties.

Gelijkwaardig
"De overheid lijkt weinig inbreng van bewoners te verdragen. Het is de hoogste tijd om de gevolgen van de gaswinning voor bewoners het kenmerk van een crisis te geven. En daarnaar te handelen", aldus de ombudsman. Het rapport roept de overheid op om het vertrouwen van de inwoners van het gebied te herstellen. Hij pleit voor het oprichten van een fonds voor juridische ondersteuning, evenals meer inspraak voor gedupeerden. Zij moeten volgens Van Zutphen als gelijkwaardige partners behandeld worden.

Het onderzoek van de ombudsman is nog niet ten einde gekomen. Van Zutphen wil erachter komen waarom het niet lukt om de gevolgen van de gaswinning snel, transparant en ruimhartig op te lossen, zoals wenselijk is.