Power-to-Industry-coalitie: 'Zet elektrificatie industrie op agenda'

15.10.2021 Joyce Beuken

Power-to-Industry-coalitie:

Een coalitie van bedrijven en belangenbehartigers uit de energiesector, genaamd de Power-to-Industry-coalitie, presenteert de Oproep Elektrificatie van de Industrie. Hiermee hopen zij het belang van elektrificatie voor de industrie aan te stippen, waarvoor investering in de infrastructuur en subsidies essentieel zijn gebleken.

Binnen de industriële sector wordt momenteel onnoemelijk veel aardgas ingezet voor verwarming. Uiteindelijk moet dit gas vervangen worden door duurzamere, veelal elektrische verwarmingssystemen.

Vertraging
In tegenstelling tot het gebruik van waterstof en CO2-opslag lijkt het bevorderen van elektrificatie nauwelijks op de agenda te staan van beleidsmakers en politici. Hierdoor lopen projecten fikse vertraging op. Dat er op Prinsjesdag geen plannen gepresenteerd zijn rondom elektrificatie, noemt de coalitie zorgwekkend. De overheid moet specifieke doelen stellen voor de elektrificatie en het realiseren van infrastructuur.

Hoog potentieel
De Power-to-Industry-coalitie heeft tevens de Routekaart Elektrificatie laten opstellen, waarin zichtbaar wordt wat de potentie van elektrificatie van de industrie is. De routekaart is opgesteld door TKI Energie en Industrie, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Tegen 2030 zou elektrificatie minimaal tot 4,2 megaton CO2-reductie kunnen realiseren, maar het potentieel ligt nog veel hoger.

De coalitie heeft drie actiepunten opgesteld:

- Schep de juiste voorwaarden voor industriële bedrijven om te kunnen elektrificeren, onder andere door betere subsidieregelingen en er zo voor te zorgen dat het gebruik van elektriciteit aantrekkelijker wordt.

- Meer hernieuwbare energie. Voor elektrificatie is meer groene stroom nodig. Alleen al voor de industrie moet er in 2030 minstens 45 terawattuur bijkomen, bijna het dubbele van de doelstelling voor wind op zee uit het Klimaatakkoord. De organisaties roepen de overheid op zo snel mogelijk extra productie uit zon en wind mogelijk te maken.

- Realiseer tijdig infrastructuur. Om elektrificatie mogelijk te maken moet het elektriciteitsnet worden verzwaard. Dit is een grote opgave waar gelukkig steeds meer aandacht voor is. De doorlooptijden, die gemiddeld acht jaar zijn, zijn nog steeds veel te lang. De overheid moet daarom werken aan het versnellen van de trajecten.

De volledige oproep is te lezen op de website van de NVDE.

De Power-to-Industry-coalitie bestaat onder andere uit: Air Liquide, BP, Dow, Eneco, Energie Nederland, ENGIE, Holland Solar, LyondellBasell, Natuur & Milieu, Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA), Shell, Vattenfal en Vereniging Nederlandse Glasfabrikanten en de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW). Daarnaast is de oproep ondertekend door: FME, Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), H2Platform, Sabic, Tata Steel, Vereniging van Nederlandse Papier en Kartonfabrieken (VNP) en Yara.