Professional in de duurzame warmte? Kom naar de Warmtepomp Business Day!

20.07.2021 Simone Tresoor

Professional in de duurzame warmte? Kom naar de Warmtepomp Business Day!

Ben je actief in de hard groeiende warmtepompenmarkt? Wil je dat jouw functie en bedrijf relevant blijven? Laat je dan informeren over de belangrijkste trends die deze sector de komende jaren zullen veranderen.

Al bijna vijf jaar komt de top van de Nederlandse warmtepompsector samen op de Warmtepomp Business Day. Sprekers dagen de sector uit en komen met verrassende nieuwe inzichten. In één dag helemaal voorbereid het nieuwe jaar in én de smaakmakers uit de sector spreken? Meld je nu aan voor de Warmtepomp Business Day op 8 september in Amsterdam.

Challenge
Of het nu gaat over de SCOP, prijsstijgingen, geluidsnormen, wet- en regelgeving, subsidies, concurrentie met andere technieken of de impact op jouw businessmodel. De rustige vervangingsjaren van cv-ketels zijn voorbij. Worden het dan nu vette jaren voor iedereen met warmtepompen? Nee! De sector en verdienmodellen veranderen snel, en de markt kent veel nieuwe toetreders. Het is meebewegen of verdwijnen.

Scale – Smart – Storage
Het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2021 kijkt naar de toekomst en de verwachte groei. De warmtesector heeft te maken met groeistuipen waarin we een op ‘schaal’-georiënteerde sector worden, die tegelijkertijd ‘smart’ moet zijn. En dat in een complex krachtenveld met veel concurrenten binnen én buiten de sector. Geluidsoverlast, netcongestie, demand-response en opslag zullen de komende jaren een grotere stempel op de sector drukken dan alleen de prijzenoorlog.

Toonaangevende sprekers
Rolf Heynen, CEO Dutch New Energy Research (DNE): “Tijdens de Warmtepomp Business Day presenteert onderzoeksbureau DNE-Research het Nationaal Warmtepomp Trendrapport 2021. Het Trendrapport geeft de meest essentiële cijfers, ontkracht mythes en schetst de toekomst van duurzaam verwarmen. Daarnaast komen toonaangevende sprekers om de laatste stand van zaken te geven over de marktontwikkelingen (vereniging Warmtepompen), veranderend politiek speelveld (ministerie van Economische Zaken en Klimaat), hoe passen warmtepompen ‘smart’ in het elektriciteitsnet (Enpuls), hoe presteren warmtepompen in de praktijk, hoe passen warmtepompen in de energietransitie (Econic) en nog veel meer.

Doelgroepen
Ben je fabrikant, distributeur, ontwikkelaar, investeerder, corporatie, verzekeraar of installateur? Wil je bijblijven in de enerverende duurzame warmtemarkt? Dan mag je dit event niet missen. Zet een dik kruis in je agenda op woensdag 8 september voor de Warmtepomp Business Day. Hét toonaangevende kennis- en netwerkevent voor professionals in duurzaam verwarmen.

Bestel je ticket om de rest van de B2B-waardeketen te ontmoeten hier.