SDE++: ruim twee keer meer subsidie aangevraagd dan beschikbaar

03.12.2021 Joyce Beuken

SDE++: ruim twee keer meer subsidie aangevraagd dan beschikbaar

Dilan Yeşilgöz, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de SDE++. Er is voor 12 miljard euro aan SDE-subsidie aangevraagd, terwijl er 5 miljard euro beschikbaar is. De oplossing? Hekjes, zo schrijft ze in een Kamerbrief.

Er zijn 4.109 subsidieaanvragen ingediend. Voor zonnewarmte zijn tien aanvragen gedaan met een vermogen van 7 megawattpiek en voor PVT met warmtepomp drie aanvragen met een vermogen van 5 megawattpiek. Opvallend daarnaast is dat er slechts zes aanvragen zijn gedaan voor windparken op land.

CO2-opslag
Het is de tweede keer dat de SDE++ wordt verdeeld. Bij de eerste openstellingsronde in deze vorm werd vorig jaar voor 6,3 miljard euro aan subsidie aangevraagd.

Dit jaar is een heel groot deel van het beschikbare budget aangevraagd door CCS en CCU, ofwel het afvangen en opslaan van CO2 (CCS) en opslaan en gebruiken van CO2 (CCU). Dat gaat ten koste van het beschikbare budget voor andere oplossingen zoals warmtepompen. In de toekomst wil Yeşilgöz dit tegengaan door hekjes in te passen.

Lees ook: Den Haag wil nu ook SDE-schotten om de warmtetransitie te versnellen

Gereserveerd budget
Yeşilgöz: “Het voorstel is om de SDE++ vanaf 2023 aan te passen middels het plaatsen van hekjes. Een hekje zorgt er, evenals een schot, voor dat technieken met een hogere subsidie-intensiteit eerder aan bod komen. Dit doordat voor technieken binnen een hekje budget wordt gereserveerd. Ten opzichte van een schot biedt een hekje meer flexibiliteit, omdat eventueel resterend budget – in het geval van onvoldoende aanvragen – direct kan worden ingezet om andere technieken te subsidiëren.”