Sneller verduurzamen door het wiel maar één keer uit te vinden

24.11.2022 Steven Heshusius & Daan Jansen

Sneller verduurzamen door het wiel maar één keer uit te vinden
©Programma Aardgasvrije Wijken

Om het geschetste verduurzamingspotentieel maximaal te benutten is het belangrijk dat alle gemeenten zo snel mogelijk voor elke wijk een duurzame warmtetechniek aanwijzen. Door op zoek te gaan naar vergelijkbare buurten kunnen gemeenten de lokale afweging mogelijk versnellen of gezamenlijk optrekken bij vergelijkbare uitvoeringsplannen. Voor gemeenten ontwikkelde Dutch New Energy Research daarom een tool die hierbij kan helpen en presenteerde die in het Warmtepomp Trendrapport 2023, een gezamenlijke uitgave van Warmte365 en Dutch New Energy Research.

De plannen voor de startwijken vertegenwoordigen zo’n 1,5 miljoen woningen. Niet al deze woningen zullen echter geschikt zijn voor de aangewezen warmtetechniek in de desbetreffende startwijk. Om te voldoen aan de doelstellingen uit het Klimaatakkoord en de beleidsaanpak voor verduurzaming gebouwde omgeving zal er dus ook vaart gemaakt moeten worden met het aanwijzen van warmtetechnieken voor de overige wijken.

Door de reeds gemaakte keuzes voor bepaalde technieken in de startwijken te combineren met de gebieds- en gebouweigenschappen van die wijken en eventuele aanwezigheid van lokale warmtebronnen, kan er worden verkend hoe het verduurzamingspotentieel voor het hele land er uit zou komen te zien.

Uiteraard heeft iedere gemeente een eigen lokaal afwegingskader. Toch kan het nuttig zijn voor gemeenten om te kijken of er elders in het land wijken bestaan die qua profiel overeen komen met de eigen wijken in de gemeente, en waarvoor mogelijk – als startwijk of op andere wijze – een keuze is gemaakt voor een duurzame warmtetechniek.

Dutch New Energy Research heeft alle 13.728 buurten in Nederland vergeleken op basis van achttien variabelen, waaronder het gemiddelde niveau en de variatie van de energielabels in de wijk, de verdeling van de woningvoorraad in verschillende type woningen, gemiddelde woningoppervlakte, bebouwingsdichtheid, en de potentie van omgevingswarmte. Hierdoor is van iedere buurt bekend wat de tien meest overeenkomstige buurten zijn in de rest van Nederland.

©Dutch New Energy Research

Als voorbeeld worden in Figuur 1 enkele eigenschappen getoond van de buurt Kollenberg-Park Leyenbroek, een relatief heterogene buurt in de Limburgse stad Sittard. Deze buurt blijkt sterke overeenkomsten te hebben met verschillende buurten in maar liefst zes provincies, zo blijkt ook uit Figuur 2.

©Dutch New Energy Research

Gewapend met deze kennis zou het voor bestuurders uit Sittard kunnen lonen om contact op te nemen met hun collega-bestuurders uit de desbetreffende gemeenten. Gemeenten die geïnteresseerd zijn in het vergelijkingsmodel van Dutch New Energy Research wordt aangeraden om contact op te nemen via info@dutchnewenergy.nl.

Dit artikel is eerder gepubliceerd in het Warmtepomp Trendrapport 2023, een gezamenlijke uitgave van Warmte365 en Dutch New Energy Research. Wilt u het hele rapport lezen met alle trendanalyses en marktdata? Klik dan hier.