Stichting Warmtenetwerk: 'Warmtetransitie in gevaar door impasse Warmtewet'

14.02.2023 Brendan Hadden

Stichting Warmtenetwerk:
©Stichting Warmtenetwerk

Stichting Warmtenetwerk maakt zich zorgen om de vertraagde invoering van de Wet collectieve warmtevoorziening. Op woensdag 15 februari vindt er een commissiedebat over de voortgang van de Warmtewet plaats, waarvan de invoering al meerdere malen is uitgesteld. Stichting Warmtenetwerk pleit voor een spoedige invoering en tussentijdse oplossingen, omdat de onzekerheid rondom het wetsvoorstel de voortgang van de warmtetransitie in gevaar zou brengen.

Stichting Warmtenetwerk geeft aan met het persbericht naar buiten te treden om “de noodklok te luiden.” De branchevereniging constateert dat de vertraging tot grote onzekerheden leidt binnen de gehele warmteketen, wat op verschillende manieren de verduurzaming en de klimaatdoelen voor 2030 in gevaar zou brengen.

Als voorbeelden noemt Stichting Warmtenetwerk dat veelbelovende projecten stilvallen, omdat investeerders terughoudend zijn. Ook zouden woningbouwcoöperaties projecten zien stilvallen en stellen gemeenten en lokale initiatieven beslissingen uit in afwachting van de wet. Tot slot zouden toeleveranciers hun omzet zien teruglopen (30 procent of meer) en aannemers zich zorgen maken over hun orderportefeuille.

De oproep van Stichting Warmtenetwerk aan het kabinet is dan ook om niet te wachten op de ontwikkeling van de Warmtewet om maatregelen te nemen. In een brief naar de Tweede Kamer en de Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat schrijven ze dat er maatregelen nodig zijn die de ontwikkeling en realisatie van collectieve warmteprojecten weer op grote schaal doen opstarten.