TNO: 602.000 huishoudens in energiearmoede, 90.000 meer dan in 2020

31.01.2023 Brendan Hadden

TNO: 602.000 huishoudens in energiearmoede, 90.000 meer dan in 2020

Uit een nieuwe analyse van onderzoeksinstituut TNO blijkt dat energiearmoede in Nederland is toegenomen. Huishoudens in energiearmoede hebben hoge energiekosten, wonen in energetisch slechte woningen en hebben lage inkomens. Wel merkt TNO op dat zonder de compensatiemaatregelen het beeld een stuk slechter was geweest.

Waar in 2020 nog 512.000 huishoudens in energiearmoede leefden, schat het TNO in dat het in 2022 om 602.000 huishoudens ging. Dat is 7,4 procent van alle huishoudens in Nederland. TNO werkte ook een scenario uit waarin ze de compensatieregeling niet meenamen. Hoofdonderzoeker Peter Mulder:

“Door de scenario’s naast elkaar te leggen, wordt duidelijk dat de compensatiemaatregelen ruim 400.000 huishoudens hebben behoed voor energiearmoede. Onze inschatting is dat zonder deze ondersteuning het aantal energiearme huishoudens sinds 2020 verdubbeld zou zijn tot ruim één miljoen huishoudens in 2022 (12,5 procent van het totaal).”

TNO maakte de analyse door CBS-cijfers uit 2020 te combineren met de energieprijzen, compensatiemaatregelen en gerealiseerde energiebesparing van 2022. Daarnaast heeft TNO met het CBS een interactieve kaart gemaakt van de energiearmoede per gemeente.

Wie leven in energiearmoede?
TNO noemt ook een aantal eigenschappen van de huishoudens die in energiearmoede leven. Zo zou ruim twee derde in een corporatiewoning wonen, 20 procent huren van een particuliere eigenaar en 12 procent een koopwoning hebben.

Verder gaat het relatief veel om eenpersoonshuishoudens en eenouder gezinnen en is het aandeel van de huishoudens in een energetisch slechte woning dat uit gezinnen met kinderen bestaat gestegen sinds 2020 (van 19 naar 33 procent).

Waar wonen huishoudens in energiearmoede?
Volgens TNO zijn de hoogste percentages energiearmoede in 2022 in Noordoost Groningen, Zuid-Limburg, Rotterdam, Den Haag, Arnhem en omgeving, Almelo en Enschede. Ook noemt het rapport een sterke toename in Flevoland en de gemeenten Helmond, Rotterdam, Tiel, Doesburg, Assen, Enschede, Gorinchem, Vlaardingen, Westervoort, Amsterdam en Diemen.

TNO merkt hierbij op dat er sprake lijkt te zijn van een trend waarbij energiearmoede verstedelijkt.

Het volledige rapport is in te zien op de website van TNO.