Veel werk aan ventilatie op scholen

15.01.2021 | Actueel Rob van Mil

Veel werk aan ventilatie op scholen
Arno Massee, industrie

De coronapandemie heeft de aandacht voor goede ventilatie flink aangewakkerd. Met name op scholen, waar grote groepen leerlingen in een kleine ruimte bij elkaar zitten, is ventileren een ‘zorgenkindje’. Ventilatie is daar pure noodzaak en krijgt lang niet altijd voldoende aandacht. Direct na de zomervakantie is de installatiewereld er bovenop gesprongen en werd het Masterplan Ventilatie gelanceerd.

Door corona is de discussie over ventilatie op scholen stevig aangewakkerd. Zijn leerlingen en docenten in een klaslokaal wel veilig als het om de verspreiding van het virus gaat? Wat is de rol van ventilatie als het virus zich ook via de lucht kan verspreiden? In de afgelopen maanden zijn tal van wetenschappers ervan overtuigd geraakt dat het coronavirus ook via hele kleine druppels, aerosolen, door de lucht op mensen kan worden overgebracht. Om dit risico zo klein mogelijk te maken, moeten we de lucht in de ruimte in elk geval voldoende verversen. Een goed functionerend ventilatiesysteem is dan onmisbaar.

Concrete hulpmiddelen

Om de aandacht voor goede ventilatie en alle richtlijnen en normen daaromheen voor het voetlicht te brengen, hebben de kennisinstellingen Isso, TVVL, VLA en VCCN de krachten gebundeld. Met de lancering van hun Masterplan Ventilatie willen zij professionals helpen om goede keuzes te maken, als zij in opdracht van gebouweigenaren de ventilatie gaan verbeteren. Het Masterplan Ventilatie biedt hen nieuwe kennis, tools en andere hulpmiddelen, waarmee zij de ventilatie in gebouwen kunnen optimaliseren.

De eerste, concrete hulpmiddelen zijn de QuickScans voor ventilatie in scholen en kantoren. De QuickScan is een stappenplan waarmee de vakman kan beoordelen of een schoolgebouw voldoet aan de gestelde minimumeisen. Deze eisen komen voort uit het Bouwbesluit en de Arbeidsomstandighedenwet. De QuickScan voor scholen richt zich primair op schoolgebouwen voor het primair en voortgezet onderwijs.

Werken volgens stappenplan

De QuickScan leidt je stap voor stap door de gebouwdelen van een school, zodat je systematisch elk onderdeel van het ventilatiesysteem doorloopt om tot een juiste beoordeling van de ventilatieprestatie te komen. Omdat een schoolgebouw in meerdere gebouwdelen verschillende ventilatiesystemen kan hebben waarvoor specifieke bepalingsmethoden gelden, leidt het stappenplan je langs elk gebouwdeel. Wie de QuickScan gebruikt, kan kiezen uit de volgende beoordelingsmethoden: capaciteitsbepaling van te openen delen, CO2-metingen en debietmetingen. Naast een handleiding met stappenplan, vindt de vakman ook een opname- en analysetool in de vorm van een opnameformulier en analysemodel. Maar ook een opleverrapport, inclusief een conceptrapport, zodat hij of zij de resultaten helder en eenduidig aan een schoolbestuur kan rapporteren.

Het hele artikel vindt u in het dossier 'Ventilatie' op de website van E&W Installatietechniek, het vakblad van Techniek Nederland, de ondernemersorganisatie van de installatiebranche.

schoolscholierencoronaviruspandemieventilatieMasterplan Ventilatie E&W Installatietechniek ISSO klaslokaalvirusverspreidingquickscaninstallatiedossierartikelTechniek Nederlandinstallatiebranche

Bedrijvenregister

Agenda

Event: Duurzaam Verwarmd

Logo Duurzaam Verwarmd
28 september 2021 - 30 september 2021
9:00 - 17:00
Expo Haarlemmermeer

Duurzaam Verwarmd

Lees verder

Webinar: Groene Huisvesters: Urgenda aanpak naar gasloos wonen

29 september 2021
10:00 - 11:30
online

Groene Huisvesters en Samen Klimaatbestendig

Lees verder

Webinar: Groene Huisvesters: Blauwgroene daken

6 oktober 2021
10:00 - 11:30
online

Groene Huisvesters en Samen Klimaatbestendig

Lees verder

Webinar: Groene Huisvesters: De warmtewissel

13 oktober 2021
10:00 - 11:30
online

Groene Huisvesters en Samen Klimaatbestendig

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu