Waarom meedoen aan een collectief CO-certificaat?

07.06.2022 Bastiaan Benz

Waarom meedoen aan een collectief CO-certificaat?

Inmiddels is bij de gehele sector bekend dat vanaf 1 januari 2023 een CO-certificering verplicht is. Een verplichting waar veel ondernemers en organisaties behoorlijk tegenop zien. Begrijpelijk. Het behalen maar vooral ook het behouden van een certificaat is niet zo eenvoudig. Sinds 31 mei jongstleden, is er een volwaardig alternatief beschikbaar voor de markt: CO-keur. CO-keur is een zogenoemd paraplu- of koepelcertificaat.

Een koepelcertificaat is een oplossing waarbij één organisatie het formele certificaat behaalt. Zo’n bedrijf maakt het mogelijk dat andere bedrijven onder dit koepelcertificaat hun werk kunnen uitvoeren en zo aan alle certificatie-vereisten voldoen.

De koepelorganisatie zorgt ervoor dat het certificaat behaald wordt. Daarna wordt voortdurend gezorgd voor de kwaliteitsbewaking, interne audits en controles, het bijhouden van het handboek en de begeleiding van de audits door de certificerende instelling.

Koepelcertificaten zien we onder andere bij certificering van energie-adviseurs, maar ook in de agrarische sector of bijvoorbeeld voor apothekers .Voor de CO-certificering is zo’n oplossing nu beschikbaar via CO-keur. CO-keur is een BRL 6000-25 gecertificeerde systematiek waaraan iedere installateur (klein of groot) in Nederland kan meedoen.

Wat zijn de voordelen?
Er zitten twee grote voordelen aan een koepelcertificaat: het gemak en een kostenvoordeel.

Het gemak: veel installateurs, zeker ZZP’ers en MKB’ers zitten niet te wachten op een verplichte certificering van hun onderneming. Het opzetten van een kwaliteitssysteem, het bijhouden van het handboek, het uitvoeren van interne audits et cetera. zijn niet ieders hobby. De installateur wil bezig zijn met zijn of haar vak.

Kostenvoordeel: het kostenvoordeel zit naast de besparing op kosten voor adviseurs en de certificerende instelling dan ook voor een groot deel in de urenbesparing. De ondernemer verliest geen kostbare tijd aan interne (administratieve) werkzaamheden voor het certificaat, maar kan zich focussen op zijn vak en betaalde werkzaamheden.

Voor wie is een collectieve oplossing zinvol?
Feitelijk kan een collectieve oplossing voor iedereen interessant zijn. Een collectieve oplossing is in veel gevallen simpelweg financieel aantrekkelijker dan het behalen van een eigen certificering. Maar voor alle ondernemers die geen zin of tijd hebben om zelf het certificaat te behalen is de collectieve certificering een oplossing.

Bij een collectieve oplossing wordt vaak een bedrag per stuk of per project betaald. Zo ook bij CO-keur. Deze kosten kunnen eenvoudig doorbelast worden aan de opdrachtgever.

Vaak wil men toch een ‘omslagpunt’ berekenen. Maar hoe doe je dat? Om dit goed te doen moeten alle kosten van een certificering worden meegenomen, niet alleen de rekening van de certificerende instelling. Alle eigen uren die niet ingezet worden voor productief werk kosten de ondernemer veel geld. Als je alle kosten optelt en afzet tegen de stuksprijzen van CO-keur zal een omslagpunt rond de 750 tot 1.000 toestellen per jaar liggen.

Techniek Nederland heeft dat onderzocht en spreekt ook over 750 toestellen per jaar. Maar dit blijft een rekentechnisch voorbeeld. Wat het gemak je waard is, dat bepaal je zelf.

Zijn er ook nog nadelen?
Deelname aan een collectief houdt in dat je je conformeert aan het kwaliteitssysteem van de koepelorganisatie. In dit geval betekent dat: werken met de app van CO-keur. CO-keur heeft gekozen voor een kwaliteitssysteem op basis van BRL 6000-25. Hierin is dus geen vrije keuze.

CO-keur valt onder een zelfstandige stichting en is opgezet op initiatief van SKG-IKOB Certificatie. SKG-IKOB Certificatie biedt ook individuele certificering op basis van BRL 6000-25 aan. Individuele en collectieve certificering zijn beide goede alternatieven.

Met beide varianten wordt voldaan aan de eisen van de BRL en daarmee dus aan de wettelijke verplichtingen. Door het bieden van verschillende varianten is er voor ieder type onderneming, ZZP’er tot grote installateurs, een passende oplossing voorhanden.