Waste Transformers maken energie van voedselafval

30.09.2022 Joyce Beuken

Waste Transformers maken energie van voedselafval
©The Waste Transformers

Voeding omzetten in energie: dat laten we elke dag aan ons lichaam over, maar The Waste Transformers gaan nog een stapje verder. Het bedrijf ontwikkelt containers waarmee bedrijven en instanties zelf voedselafval kunnen omzetten in groene energie.

Het verwerkingsproces vindt plaats in een omgebouwde zeecontainer. In de modulaire containers kunnen bedrijven en gemeenschappen zelf dagelijks tussen de 300 en 3.000 kilo voedselafval verwerken. Een op afstand digitaal ondersteunt proces voorziet dat voedselafval wordt omgezet in biogas. Het levert daarmee groene energie op, maar ook natuurlijke meststoffen, waarmee volgens The Waste Transformers op eigen locatie een circulaire economie kan worden gerealiseerd.

Geen zuurstof
Het systeem van The Waste Transformer laat zich omschrijven als een anaerobe vergister. Met anaeroob wordt bedoeld dat er geen zuurstof aan het proces te pas komt: het systeem in de container is geheel afgesloten van de buitenlucht.

De containers zijn plug and play en ontleent zich voor allerlei verschillende producenten. Voedselproducenten, maar ook hotels en gemeentes, kunnen hun eigen bedrijfsvoering verduurzamen met de aanschaf van een container van The Waste Transformers.

Methaan
Rottend voedselafval produceert methaangas, wat als broeikasgas 28 keer sterker is dan CO2. Om klimaatverandering tegen te gaan is het dan ook een verstandige zet om zorgvuldig met voedsel en restproducten om te gaan, meent het bedrijf.

In het gesloten systeem wordt in afwezigheid van zuurstof voedselafval omgezet in biogas en omgezet in groene elektriciteit en warmte, die rechtstreeks terugvloeit naar het gebouw waar de container eigendom van is. De vloeibare voedingsstoffen in het voedselafval zijn een goede ecologische en financiële vervanging voor kunstmest.

Bewustzijn
Naast een financieel voordeel brengt een container van The Waste Transformers ook een stukje bewustwording met zich mee. Medewerkers en bezoekers van bedrijven of instanties die energie en warmte opwekken uit voedselafval zien met eigen ogen hoe circulariteit in de praktijk wordt gebracht. Goede reclame voor de eigenaar natuurlijk, maar ook kennis en bewustzijn die mensen met zich mee kunnen dragen.

“Commerciële afvalverwerking is iets wat normaal gesproken uit het zicht gebeurt. Het is onpersoonlijk, en voedselafval kan een enorme milieuvervuiler zijn wanneer het wordt gestort, wat velen van ons niet weten”, schrijft The Waste Transformers. “Onze modulaire technologie geeft producenten van voedselafval de kracht om waarde te genereren uit hun eigen voedselafval. Niet alleen in termen van duurzaamheid en financieel, maar ook met betrekking tot pr-mogelijkheden.”