'We staan voor uitdagingen die we alleen in samenwerking kunnen oplossen'

11.10.2021 Joyce Beuken

Daikin is producent van kwalitatief hoogwaardige klimaatsystemen. Het bedrijf is de wereldwijde marktleider in warmtepomptechnologie. Edwin Hoogerwerf is sinds begin 2019 managing director van Daikin Nederland. In het Warmtepomp Trendrapport 2021 vertelt hij over de rol van het bedrijf in de transitie naar aardgasvrij.

Hoe staat Nederland ervoor in het terugdringen van CO2-uitstoot?
"Er is in de markt en ook bij consumenten duidelijk al meer bewustzijn en urgentiegevoel dan bijvoorbeeld vijf jaar geleden. We zien ook mooie initiatieven om ons heen om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Maar de uitdaging is fors. Om de nationale CO2-reductiedoelstelling voor 2030 te behalen, moeten we het tempo van de emissiereductie de komende tien jaar verdubbelen. Er moet nog veel gebeuren om dat te  realiseren. En snel.”

Wat kan onze sector bijdragen om de reductie te versnellen?
“De elektrische warmtepomp is natuurlijk dé oplossing van deze tijd. Gelukkig wordt dit innovatieve product inmiddels al op grote schaal  toegepast in nieuwbouw en grootscheepse renovatie. Zo voorkomen we in ieder geval nieuwe uitstoot. Maar de vervangingsmarkt is een ander verhaal. Jaarlijks worden er in Nederland nog steeds zo’n 400.000 cv-ketels vervangen door en helaas, nieuwe cv-ketels. Daar is nog heel veel winst te halen.

Een hybride warmtepomp combineert een gasgestookte hr-ketel met een elektrische warmtepomp. Het vervangen van een cv-ketel door een hybride warmtepomp levert dus veel meer klimaatwinst op. Het is een toegankelijke, eenvoudige en betaalbare manier om CO2-uitstoot te reduceren bij het verwarmen van bestaande woningen.”

Hoe gaan we dat dan realiseren?
“Dat lukt alleen als we samenwerken. Fabrikanten willen graag een bijdrage leveren door te investeren in innovatie en standaardisatie. Daar werken we al hard aan. Maar we hebben de hele installatiebranche nodig voor scholing, advisering en dienstverlening. En de overheid voor communicatie, activatie en financiële prikkels. Samenwerking van alle betrokken partijen is de sleutel tot succes en de warmtepompsector kan hierin het voortouw nemen.”

Het Warmtepomp Trendrapport 2021 van Dutch New Energy Research is verkrijgbaar via deze website.