Wees voorbereid op de toekomst met de juiste kennis

14.12.2021 | Column Coen van de Sande

Wees voorbereid op de toekomst met de juiste kennis

Verandering in het klimaat is ook in ons land steeds duidelijker waarneembaar. Zo kregen we het afgelopen jaar naast tropische temperaturen ook te maken met extreme regenval en overstromingen. Om de verdere opwarming van de aarde zoveel mogelijk te beperken, moet Nederland verduurzamen.

Steeds meer gebouweigenaren maar ook huishoudens ruilen hun cv-ketel daarom in voor een (hybride) warmtepomp. Een warmtepomp haalt warmte uit de lucht, bodem of het grondwater en maakt daar een geschikte temperatuur van voor het verwarmen van een gebouw of woning. In de installatie wordt de warmte getransporteerd via een koudemiddel.

Dit kan een natuurlijk koudemiddel zijn of een F-gas: een zogenoemd gefluoreerd broeikasgas. Bij een eventuele lekkage van dit F-gas neemt de hoeveelheid broeikasgassen in de atmosfeer toe, wordt het broeikaseffect versterkt en warmt de aarde op. Om dit tegen te gaan is voor dit type koudemiddelen de Europese F-gassenverordening van kracht.

F-gassenverordening
De vraag naar natuurlijke koudemiddelen als alternatief voor F-gassen wordt steeds groter als gevolg van de beperkingen die ons worden opgelegd vanuit de F-gassenverordening. Natuurlijke koudemiddelen zoals ammoniak, CO2 en koolwaterstoffen hebben goede koeltechnische eigenschappen waarmee (hybride) warmtepompen met optimale prestaties en een laag energieverbruik kunnen worden gerealiseerd.

Daarbij geven ze geen of een zo beperkt mogelijke belasting voor het milieu. Toch is er ook een risico verbonden aan natuurlijke koudemiddelen doordat ze brandbaar, giftig of zuurstofverdringend kunnen zijn. Zo kunnen ze bij eventuele lekkage of ondeskundig handelen een gevaar opleveren voor de veiligheid van mensen, dieren en gebouwen.

Het belang van opleiden
Om de veiligheid te kunnen waarborgen en met natuurlijke koudemiddelen te mogen werken, moet een monteur in het bezit zijn van een vakbekwaamheidscertificaat. Dit is vastgelegd in artikel 3.16d van het Activiteitenbesluit Milieubeheer.

De competenties zijn vastgelegd in de PGS13 voor ammoniak, NPR 7600 voor brandbare koudemiddelen en NPR 7601 voor kooldioxide. Onder de opleiding ACB vallen Ammoniak, CO2 en brandbare koudemiddelen zoals propaan en isobutaan, maar ook R32 en HFO’s.

NVKL, de vereniging van koeltechnische bedrijven, helpt installatiebedrijven op weg om ze te voorzien van de benodigde kennis, kunde en informatie om met natuurlijke koudemiddelen te mogen werken en de kwaliteit te borgen. De vereniging zet zich in om via bijeenkomsten, cursussen en opleidingen het kennisniveau in de branche hoog en actueel te houden.

Naast het werken met natuurlijke koudemiddelen kan de branche ook informatie verstrekken over onder andere de F-gassen persoons- en bedrijfscertificering, EPBD, PED voorzien van CE-markering, NVKL-erkenning en diverse training op het gebied van warmtepompen.

NVKLCoen van de Sandef-gassennatuurlijke koudemiddelenKoudemiddel

Bedrijvenregister

Agenda

Webinar: Uptempo! Lunchwebinar Innovatieve warmtenetten haalbaarder en betaalbaarder

5 december 2022
Online

Topsector Energie

Lees verder

Event: Kom naar het Warmte Congrestival op 8 december!

Logo Stichting Warmtenetwerk
8 december 2022
Van 09.00 tot 18.00 uur
Hart van Holland,

Stichting Warmtenetwerk

Lees verder

Event: Kick-off event: Human Capital Agenda Energietransitie

9 december 2022
De Zalen van Zeven

Topsector Energie

Lees verder

Webinar: Webinar Warmte in Wijken: Inspirerende innovaties & trends voor warmtenetten

12 december 2022
15:00-16:30
Online

Topsector Energie

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu