Brede maatschappelijke coalitie: ‘Politiek moet blijven werken aan het klimaat’

11.07.2023 Saima Wasefi

Brede maatschappelijke coalitie: ‘Politiek moet blijven werken aan het klimaat’
©Natuur & Milieu

Na de val van het kabinet Rutte IV benadrukt een brede maatschappelijke coalitie de grote risico's voor de ontwikkeling en uitvoering van klimaatbeleid. Zij dringen er als de Groene11-coalitie bij politici op aan om te blijven werken aan klimaatbeleid. Ondanks vertragingen in de politiek, moet het halen van de klimaatdoelstellingen niet verstoord worden.

Een brede maatschappelijke coalitie bestaande uit organisaties als Natuur & Milieu, CNV, Urgenda, VNG, Nationaal Klimaat Platform, VNO-NCW, Enexis, LTO, MKB-Nederland, NVDE, Greenpeace en de Unie van Waterschappen, dringt er bij de Tweede Kamer op aan leiderschap te tonen en vertragingen in klimaatactie te voorkomen.

Veel particulieren en bedrijven hebben aanzienlijke inspanningen geleverd en hebben dringend steun van de overheid nodig om hun werk voort te zetten. In een gezamenlijke brief met de Groene11-organisaties, Natuur- en Milieufederaties, IUCN NL, IVN, LandschappenNL, Natuurmonumenten, SoortenNL, Stichting De Noordzee, en Wereld Natuur Fonds, roept de coalitie de Tweede Kamer op om daadkrachtig op te treden bij de uitvoering ambitieus klimaat-, natuur- en stikstofbeleid.

Ze benadrukken hoe belangrijk het is om vooruitgang te blijven boeken om de klimaatdoelstellingen te halen en waarschuwen voor het potentiële risico dat deze doelstellingen niet worden gehaald. Het is een dringende noodzaak voor de samenleving en de overheid heeft maatschappelijke verantwoordelijkheid om de natuur te beschermen en duurzaam te gebruiken.