Dat COP28 weinig concreets gaat opleveren lijkt nu al vast te staan

30.11.2023 Jan de Wit

Dat COP28 weinig concreets gaat opleveren lijkt nu al vast te staan
©COP28 UAE

Hoewel de Klimaatconferentie van Dubai 2023 (COP28) de grootste tot nu toe zal worden, lijkt de kans op significante resultaten bijzonder klein. Vanaf vandaag komen wereldleiders samen om het mondiale klimaatbeleid te bespreken en waar mogelijk aan te scherpen, maar er straalt weinig urgentie uit. Zo zijn Xi Jinping en Joe Biden, de leiders van wereldmachten China en de VS – en meest vervuilende landen, afwezig, is de hoogste Europese vertegenwoordiger Wopke Hoekstra pas drie maanden in functie en is Sultan Ahmed Al-Jaber niet alleen de voorzitter van COP28, maar ook als minister verantwoordelijk voor Adnoc, het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten.

Vorig jaar kon de Klimaatconferentie van Sharm-el-Sheikh 2022 (COP27) al op weinig enthousiasme rekenen. Het eindresultaat was toen ook bijzonder mager: er werd overeenstemming bereikt over een klimaatschadefonds, maar progressie in het uitwerken en aanscherpen van klimaatdoelstellingen werd niet bereikt.

De editie van dit jaar schept nog minder verwachtingen. De VS sturen speciaal klimaatgezant John Kerry in plaats van president Biden en China stuurt Xie Zhenhua, ook een ervaren klimaatdiplomaat, maar niet van het politieke gewicht van een president Xi Jinping.

De COP’s zijn bedoeld om landen van over te hele wereld met elkaar in gesprek te laten gaan over het klimaat en te onderhandelen over mogelijke maatregelen op de opwarming van de aarde tegen te gaan. Zo kwam het beroemde Klimaatakkoord van Parijs tot stand op de Klimaatconferentie van Parijs (COP21).

Daar spraken de meeste landen af om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden Celsius in 2050, en zo mogelijk onder de 1,5 graden Celsius. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) waarschuwt dat het beperken van de opwarming tot 1,5 graden Celsius steeds minder reëel wordt.

Met het huidige klimaatbeleid zal de aarde 2,5 tot 2,9 graden Celsius opwarmen, zo blijkt uit het Emissions Gap Report. Daarbij concludeert het IPCC dat een beperkte opwarming van 1,5 graden Celsius alleen nog mogelijk is als er direct ingrijpende maatregelen worden genomen om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Maar juist die ingrijpende maatregelen lijken er niet op COP28 te worden genomen.

Zo geeft Hoekstra in een interview met NRC ook toe dat de kans op succes “niet bijster groot” is. Niet alleen hebben militaire conflicten zoals de oorlog in Oekraïne ervoor gezorgd dat veel landen vooral met zichzelf bezig zijn, ook heeft de bijkomende energiecrisis geleid tot meer terughoudendheid in het nemen van ingrijpende klimaatmaatregelen.