Energiebesparingsplicht voor grootgebruikers aangescherpt

05.07.2022 Simone Tresoor

Energiebesparingsplicht voor grootgebruikers aangescherpt
Dronemagic.nl

De energiebesparingsplicht is het belangrijkste instrument voor het stimuleren van energiebesparing bij bedrijven. De plicht wordt uitgebreid door ook grote energiegebruikers, inclusief bedrijven die onder het Europese Emissiehandelssysteem (EU ETS) vallen, vanaf 2023 te verplichten hun energiegebruik te verduurzamen om zo de CO2-uitstoot te reduceren.

Er wordt gekeken om de plicht uit te breiden naar de glastuinbouw en er komt meer bevoegdheid en middelen voor de omgevingsdiensten om hierop te kunnen toezien. Ten slotte worden de lijsten met erkende energiebesparende maatregelen per sector geactualiseerd. Dit schrijft Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, in een brief aan de Tweede Kamer.

Besparingspotentieel van 19 petajoule aardgas en 7 petajoule elektriciteit
De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven en instellingen met een energiegebruik van 50.000 kilowattuur elektriciteit of 25.000 kubieke meter aardgas alle mogelijke energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. De benodigde regelgeving hiervoor, evenals de geactualiseerde lijsten met erkende maatregelen, zullen deze zomer geconsulteerd worden.

Met de uitbreiding van grote energiegebruikers en het verduurzamen van het energiegebruik is het besparingspotentieel ongeveer 19 petajoule aardgas- en 7 petajoule elektriciteit in 2030. Dit is ongeveer 1,2 megaton CO2-reductie. De uitbreiding naar EU ETS-bedrijven leidt daar bovenop tot 2 megaton CO2-reductiepotentieel. Hier komt het geschatte effect van de extra inzet op toezicht en handhaving nog bovenop.

Meer mogelijkheden voor de omgevingsdienst
Voor de handhaving van de energiebesparingsplicht is het belangrijk dat er voldoende capaciteit is bij omgevingsdiensten. Sinds 2019 is er 19,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Voor de periode van 2022 tot en met 2026 wordt 56 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het versterken van de omgevingsdiensten. Om het toezicht te verbeteren past het kabinet het zogenoemde basistakenpakket van de omgevingsdiensten aan en kunnen ze de energieverbruiksgegevens bij netbeheerders opvragen. Zo hebben de omgevingsdiensten altijd toegang tot de juiste informatie.