Energieverbruik Nederlanders daalt steeds verder

21.06.2024 Evelien Schreurs

Energieverbruik Nederlanders daalt steeds verder

Ten opzichte van het jaar 2000 is het energieverbruik met 17 procent afgenomen. In 2023 lag het energieverbruik 3 procent lager dan in 2022. Hierbij wordt het aandeel hernieuwbare energie steeds groter. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Ten opzichte van het jaar 2000 is het verbruik van fossiele brandstoffen in Nederland in 2023 gedaald met 26 procent. In die periode steeg het gebruik van hernieuwbare energie met meer dan 500 procent. Het totale energieverbruik is afgenomen van 3.158 petajoule in 2000 naar ruim 2.600 petajoule in 2023. Het verbruik van aardgas en kolen is sneller gedaald dan dat van olie, waardoor olie momenteel weer de belangrijkste energiedrager is geworden.  

In de energiesector daalde het energieverbruik tussen 2000 en 2023 met bijna een kwart. Het energieverbruik van woningen daalde met bijna 30 procent. Volgens het CBS komt dat door verduurzamingsmaatregelen zoals isolatie en warmtepompen, maar ook door zachte winters en stijgende aardgasprijzen.

©CBS

 

Eerder meldde het CBS al dat het aandeel hernieuwbare energie in 2023 17 procent was, in 2022 was dat 15 procent. Daarmee is het doel van 16 procent hernieuwbare energie in 2023 uit het nationale Energieakkoord behaald. De meeste hernieuwbare energie is nog steeds afkomstig uit biomassa, al lag het aandeel daarvan wel 3 procent lager dan in 2022.

Ten opzichte van 2022 nam het verbruik van windenergie met 25 procent toe, met name door nieuwe windmolens op zee. Het verbruik van zonne-energie groeide met 17 procent. Het opgestelde vermogen zonne-energie nam zelfs met 24 procent toe.

©CBS