Geothermie Nederland overhandigt actieplan aan ministerie van Economische Zaken en Klimaat

20.09.2022 Nicolien van Loon

Geothermie Nederland overhandigt actieplan aan ministerie van Economische Zaken en Klimaat
©Geothermie Nederland

De Nederlandse geothermiesector heeft een actieplan overhandigd aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De kernboodschap daarvan is dat Nederland meer werk moet maken van de mogelijkheden van aardwarmte voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen en het bezweren van de energiecrisis. Het gaat hier om een voorzet en uitnodiging om het actieplan gezamenlijk met de sector te gaan op pakken, aldus Geothermie Nederland.

Hoewel aardwarmte één van de schoonste en goedkopere energiebronnen voor de duurzame verwarming van kassen, huizen en bedrijven is, blijft de groei van deze duurzame bron ver achter bij de mogelijkheden. Verbazingwekkend als je bedenkt dat door de klimaatdoelstellingen en de energiecrisis de urgentie groot is om aardwarmte veel nadrukkelijker te stimuleren. Omdat de overheid nu bereid blijkt om de winning van fossiele brandstoffen op de Noordzee versneld mogelijk te maken, moet dat zeker ook voor duurzame aardwarmte kunnen.

“Iedere kuub aardgas die kan worden vervangen door duurzame aardwarmte telt”, benadrukt Hans Bolscher, voorzitter Geothermie Nederland. “Hoe sneller, hoe beter. Om die versnelling mogelijk te maken hebben we de medewerking van de overheid en politiek hard nodig. Zo is er dringend behoefte aan een meer gestroomlijnd en voorspelbaar vergunningenproces en een stabiel investeringsklimaat, inclusief zekerheid over het subsidiebudget.”

De geothermiesector introduceert met het actieplan acht concrete oplossingen voor het aanjagen van nieuwe aardwarmteprojecten. “We leggen de lat hoog met een verviervoudiging van de bijdrage van aardwarmte in 2030. Dat is haalbaar als iedereen – markt en overheid – alle zeilen bijzet om nieuwe initiatieven sneller in en uit de pijplijn te krijgen”, aldus de voorzitter. “We kunnen dat als sector niet alleen en kijken daarbij dan ook nadrukkelijk naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Een Taskforce bestaande uit overheid en markt moet hierbij gaan helpen.”

Esther Pijs, programma-directeur-generaal Groningen en Ondergrond op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, nam het plan van de sector in ontvangst. “We zijn blij met het hoge ambitieniveau in het actieplan en vinden ook dat verdere versnelling van geothermie nodig is voor Nederland,” meldt Pijs. "Samen moeten we zorgen voor een veilige en succesvolle uitrol van geothermie. We werken graag mee aan de taskforce om die versnelling ook echt vorm te geven en aan gezamenlijke doelen te werken.”