Kabinet wil dat de Nederlandse glastuinbouw in 2040 klimaatneutraal is

02.05.2022 | Nieuws Jan de Wit

Kabinet wil dat de Nederlandse glastuinbouw in 2040 klimaatneutraal is

In 2040 moet de Nederlandse glastuinbouw klimaatneutraal zijn. Dat schrijft Henk Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, in een brief aan de Tweede Kamer. Daarvoor zet het kabinet financiële ‘prikkels’ voor glastuinbouwers in, zoals subsidies en belastingmaatregelen.

Met een doelstelling van klimaatneutraliteit in 2040 zal de glastuinbouw sneller moeten verduurzamen dan was afgesproken in bijvoorbeeld de Miljoenennota 2021 en het Coalitieakkoord, zo merkt Voortgangsoverleg Klimaatakkoord op.

Daarmee gaat de glastuinbouw sneller dan was afgesproken in bijvoorbeeld de Miljoenennota 2021 en het Coalitieakkoord. Deze akkoorden zouden al tot een emissiereductie van 4,3 tot 4,8 miljoen ton CO2 in 2030 moeten leiden.

Minister Staghouwer schrijft – mede namens Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie en Marnix van Rij, staatsecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst – echter dat het kabinet “veel potentie” ziet in de glastuinbouw om “koploper te zijn in energiezuinige en circulaire productie van hoogwaardige producten”.

Hiervoor “is een versnelling van de energietransitie nodig”, aldus de minister. “De hoge gasprijzen en geopolitieke ontwikkelingen versterken de urgentie om nu door te pakken en investeringen in deze transitie te versnellen.”

Voor de sector komen er lagere ODE-tarieven (opslag duurzame energie- en klimaattransitie), verhoging van belasting op gas, verlaging van belasting op elektriciteit, afschaffing van het verlaagde tarief voor de energiebelasting voor grootverbruikers per 2025, subsidie voor collectieve warmtesystemen en er komt ruimte in de SDE++ voor meer aardwarmte.

Geen compensatie, maar een stap vooruit
Met zijn Kamerbrief wil minister Staghouwer de sector en tuinders ook richting geven om de ambitie waar te maken om in 2040 klimaatneutraal te zijn. In samenspraak “met andere maatschappelijke gaven en partijen en met een sectorcultuur van innovatie” kan de glastuinbouw “koploper worden in energiezuinige producten”.

Om de glastuinbouwsector uit te laten groeien tot “een voorbeeld” kan de overheid de hoge gasprijzen niet compenseren, zo valt te lezen in de brief, maar “bekijkt wel of ondernemers die de klimaat- en energietransitie door gaan maken maar in directe liquiditeitsproblemen komen, kunnen worden gesteund”.

Het kabinet wil dit vooral met investeringen doen en minder met (fiscale) compensatie. Zo zou de sector zijn gestegen energiekosten niet gecompenseerd krijgen, maar juist geholpen moeten worden om komende winter minder gas te hoeven gebruiken.

“Geen eenvoudige opgave voor de sector”, zo erkent de minister. De glastuinbouwsector deed de politiek onlangs zelf ook al een aanbod. Met de juiste compensatie zegt de sector binnen vijf jaar 900 miljoen kubieke meter aardgas te kunnen besparen. Staghouwer wil in gesprek blijven met de sector over de uitwerking.

Lees ook: Glastuinbouwsector denkt binnen vijf jaar 900 miljoen kuub aardgas te kunnen besparen

In zijn plan schrijft de sector dat de ontkoppeling van subsidies en de gasprijs een belangrijke stap vooruit kan zijn. Door koppeling aan de gasprijs, stoppen subsidies bij hoge gasprijzen.

“Blijft die koppeling gehandhaafd, dan staken in 2023 tientallen duurzame projecten, gaan bedrijven terug op het verbruik van gas en neemt het gasverbruik jaarlijks met ruim 340 miljoen kuub aardgas toe. We willen geen stap terug in de energietransitie, de glastuinbouw wil juist met volle kracht vóóruit.”

glastuinbouwHenk Staghouwerministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitcoalitieakkoordVoortgangsoverleg KlimaatakkoordRob Jettenministerie voor Klimaat en EnergieMarnix van RijFiscaliteit en BelastingdienstgasprijzensubsidieSDE collectieve warmtesystemenAardgasEnergiebesparingwarmtetransitie

Bedrijvenregister

Agenda

Event: Energeia Energy Tour

26 september 2022
10:00 - 17:00
Beeld en Geluid

Energeia

Lees verder

Webinar: Webinar - Aardgasvrij maken van wijken en gebouwen

28 september 2022
19:30 - 21:00

RES

Lees verder

Event: Workshop over toepassing Bodemenergie op NS Station Eindhoven

29 september 2022
13:00 - 17:30
NS Station Eindhoven

Gebruikersplatform Bodemenergie

Lees verder

Training: Cursus Warmtenetten in 2 dagen

11 oktober 2022
09:00 - 16:30
Woerden

TVVL

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu