Kamer wil overprogrammering tegengaan met second opinion

10.12.2021 | Nieuws Joyce Beuken

Kamer wil overprogrammering tegengaan met second opinion

Verschillende partijen in de Tweede Kamer pleiten voor een second opinion voorafgaand aan de uitkering van de SDE++-subsidie. Op 9 december dienden vier leden hierover een motie in, waar 14 december over zal worden gestemd.

Pieter Grinwis (CU), Silvio Erkens (VVD), Henri Bontenbal (CDA) en Raoul Boucke (D66) ondertekenden de motie. Zij verzoeken de regering om voorafgaand aan de openstelling van de SDE++-subsidie van 2022 nog een second opinion op te laten stellen. Het liefst zelfs nog voor de toekenning van de bedragen uit de vorige ronde. Hiermee moet vertraging in de energietransitie tegen worden gegaan.

Second opinion
Indieners noemen de energie- en CO2-prijzen buitengewoon volatiel. De SDE++-ronde van 2021 is daarnaast flink overvraagd, zo kwam vorige week aan het licht. In de SDE++-aanvragen wordt nog gerekend met prijzen uit de beginperiode van het kabinet. Die liggen nu veel hoger waardoor de onrendabele top verandert.

Door de hogere prijzen hoeft er minder worden uitgekeerd uit de SDE++-pot. Er is te veel aangevraagd en dus overgeprogrammeerd. De gelden die hierdoor niet worden uitgekeerd komen niet beschikbaar voor andere duurzame energieprojecten, maar vloeien terug naar de staatskas.

Hierdoor dreigen komend jaar aanzienlijk minder duurzame projecten te worden uitgevoerd, aangezien de subsidie hiervoor niet wordt uitgekeerd. Met name de warmtetransitie gaat hieronder leiden.

Lees ook: SDE++: ruim twee keer meer subsidie aangevraagd dan beschikbaar

Het verzoek is om een second opinion op te laten stellen waarbij ”cruciale variabelen, zoals de gehanteerde CO2-prijsraming, tegen het licht worden gehouden, zodat ongewenste vertraging in de energietransitie wordt voorkomen”. Wanneer de prijzen worden bijgesteld – voordat de SDE++ wordt uitgekeerd – wordt er minder overgeprogrammeerd en blijven er meer middelen beschikbaar voor andere duurzame energieprojecten.

CO2-opslag
Een andere motie, ingediend door Suzanne Kröger (GroenLinks) en Joris Thijssen (PvdA), heeft betrekking op geld dat via de SDE++-subsidie gereserveerd is voor CCS-projecten, waarbij opslag van CO2 het doel is. Het overgrote deel van de beschikbare subsidie gaat hierheen. Wanneer een project niet doorgaat, moet het geld volgens de indieners zo snel mogelijk besteed worden aan andere CO2-besparende projecten.

Gelijke monniken, gelijke kappen
Grinwis diende tevens een motie in waarin verzocht wordt om de subsidie voor zonnewarmte-installaties gelijk te trekken met die voor hybride warmtepompen. Zonnewarmte kan volgens Grinwis een groot deel van de warmtevraag in de gebouwde omgeving invullen, maar de huidige ISDE-subsidie van 20 procent van de investeringskosten biedt onvoldoende stimulans. Voor hybride warmtepompen bedraagt de subsidie 30 procent.

Lees ook: Hekjes moeten voor SDE++ voor warmteprojecten zorgen

CO2-opslagccsisdeSDE subsidiehybride warmtepompzonnethermiezonnewarmtemotiesecond opinionoverprogrammeringtweede kamerregering

Bedrijvenregister

Agenda

Training: Opleidingen Advieskunde en Duurzame Energie

Logo PHOE
12 april 2022 - 28 juni 2022
13.00 - 17.00 uur Duurzame Energie 8.30 - 12.30 uur Advieskunde
Naarden

PHOE

Lees verder

Event: 22 juni 2022: Kennissessie ‘Startmotor katalysator voor energietransitie?’

Logo Stichting Warmtenetwerk
22 juni 2022
van 12.00 tot 18.00 uur
Beeld en Geluid, Zeestraat 82 in Den Haag

Stichting Warmtenetwerk

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu