Klimaatraad krijgt vorm met Erisman als eerste voorzitter

23.01.2023 Anne Agterbos

Klimaatraad krijgt vorm met Erisman als eerste voorzitter

Om het klimaatakkoord sterker te verankeren wordt er een wetenschappelijke Klimaatraad aangesteld. Jan Willem Erisman is als eerste voorzitter aangesteld, meldt de Volkskrant. De Klimaatraad zal het kabinet adviseren over het klimaatbeleid.


De klimaatraad is een onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan, die het beleid van het kabinet zal gaan beoordelen. Het adviescollege gaat zich focussen op klimaatwetenschap, energie, economie en sociaalmaatschappelijke processen. De eerste opdracht van de Klimaatraad wordt het adviseren over klimaatneutraliteit in 2050.

Erisman
Voorzitter Erisman is hoogleraar milieu en duurzaamheid aan de Universiteit van Leiden, en pleit voor een integrale aanpak van het stikstofprobleem, waarbij het reduceren van de stikstofuitstoot samen moet worden aangepakt met klimaat-, water- en biodivsersiteitsproblematiek.

Om het stikstofprobleem tegen te gaan adviseerde Erisman het kabinet eerder om te kijken naar gebieden waar de meest schadelijke stikstof wordt uitgestoten, en op deze plek boeren uit te kopen. Daarnaast pleit hij voor natuurinclusieve landbouw, waarbij de boer optimaal gebruikt maakt van de natuurlijke omgeving en focust op de versterking van de biodiversiteit.