Liander: 'Gemeenten moeten nu echt besluiten nemen over het verwarmen van woningen'

20.02.2024 Evelien Schreurs

Liander:
©Netbeheer Nederland

Netbeheerder Liander wil dat gemeenten snel keuzes maken over de manier waarop zij woningen gaan verwarmen. Want als zij massaal gaan inzetten op warmtepompen in plaats van warmtenetten, zal het elektriciteitsnet volgens de netbeheerder binnen korte tijd weer vol zitten.

De komende jaren worden steeds meer woningen losgekoppeld van aardgas om over te stappen naar een meer duurzame manier van verwarmen. In de meeste gevallen zal dat gaan om het aanschaffen van een warmtepomp of een aansluiting op het warmtenet. Maar welk van die manieren het wordt, is volgens Liander bepalend voor de (regionale) capaciteit van het elektriciteitsnet. Om daarop te kunnen voorbereiden, wil Liander dat gemeenten keuzes gaan maken.

Voor sommige regio’s is een goede warmtebron beschikbaar voor een warmtenet. Maar als gemeenten besluiten dat woningen moeten gaan verwarmen met warmtepompen, zal het nog drukker worden op het elektriciteitsnet. In dat geval zal het stroomnet verbreed en verzwaard moeten worden.

Gezien de tijd en geld die het kost om het net uit te breiden moeten netbeheerders nu al bezig zijn met hoe het toekomstige elektriciteitsnet eruit zal zien. Daarom vraagt Liander gemeenten om de komende tijd een strategie te kiezen voor hun warmtevoorziening en die vast te leggen in warmteprogramma’s en uitvoeringsplannen.