Meer technisch geschoolde arbeidsmigranten nodig volgens Techniek Nederland

23.05.2022 Jan de Wit

Meer technisch geschoolde arbeidsmigranten nodig volgens Techniek Nederland

Judith van Heeswijk, programmamanager Onderwijs en Arbeidsmarkt bij Techniek Nederland, was onlangs te gast in de Tweede Kamer. Hier pleitte ze voor versnelde toegang tot de Europese en de Nederlandse arbeidsmarkt voor arbeidsmigranten met een technische (voor)opleiding.

Techniek Nederland merkt op dat de arbeidsmigratie inmiddels hoog op de politieke agenda staat. Niet alleen de energietransitie kampt met personeelstekorten, ook andere sectoren hebben flinke tekorten. Zo zijn er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 133 vacatures per 100 werklozen.

Om het tekort aan technische vakmensen terug te dringen hoopt Techniek Nederland op meer technisch geschoolde arbeidsmigranten. Volgens Van Heeswijk heeft de technieksector een “uitstekende infrastructuur” om arbeidsmigranten te laten instromen in de techniek.

“We hebben al honderden statushouders aan een baan in de techniek kunnen helpen. We bieden in samenwerking met onze leden maatwerk. Zo vinden arbeidsmigranten snel hun plek in de techniek.”

De Kennismigrantenregeling zou theoretisch opgeleide werknemers eenvoudiger toegang moeten geven tot de Europese Unie. Van Heeswijk wil de huidige regeling aanpassen om het potentieel van arbeidsmigranten beter te benutten en de bureaucratische last te verminderen.

“De technieksector zit te springen om technische vakmensen op mbo-niveau. Techniek Nederland pleit daarom voor een Vakkrachtenregeling zoals Duitsland die al kent. Met zo’n regeling wordt het een stuk eenvoudiger om mensen met een technische vooropleiding toe te laten.”