Provinciaal politiek perspectief op warmte

12.09.2023 Janine Verweij Directeur Geothermie Nederland

Provinciaal politiek perspectief op warmte

Dat gemeenten een belangrijke rol spelen in de warmtetransitie, dat weet iedereen wel. Maar hoe zit het eigenlijk met de provincie? De NVDE deed onderzoek naar de afspraken in provinciale coalitieakkoorden op verschillende onderdelen van de energietransitie.

Uit die studie blijkt dat bijna alle provincies een rol voor zichzelf zien weggelegd als voortrekker in de energietransitie. In een ruime meerderheid van de akkoorden is wel enige ambitie rond warmtenetten of duurzame warmtebronnen te vinden. In Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant, Utrecht en Limburg wordt dat ook in de coalitieakkoorden concreet gemaakt. Dat is goed nieuws voor de ontwikkeling van grootschalige duurzame warmtebronnen, zoals geothermie.

De provincies Friesland, Groningen, Limburg, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland noemen vergunningen voor aardwarmte en het inventariseren van duurzame warmtebronnen als prioriteit. Zeven provincies gaan zich dus hard maken voor de ontwikkeling van warmtebronnen of blijven dit doen. Alle provincies met uitzondering van Drenthe, Flevoland en Friesland willen met behulp van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen helpen met de verduurzaming van de warmtebehoefte van bedrijven.

Als het gaat om het van het gas af halen van wijken, zijn gemeenten de komende jaren aan zet met het maken van uitvoeringsplannen. Dat is de uitwerking per wijk van de warmte-transitievisie die iedere gemeente heeft opgesteld. Toch interessant om vast te stellen dat er drie provincies zijn die die ontwikkeling zo serieus nemen dat zij gaan toezien op de vertaling van de warmte-transitievisies naar uitvoeringsplannen per wijk. Dit is opgenomen in de akkoorden van Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland.

Kortom, provincies spelen de komende jaren op verschillende manieren eveneens een rol in de warmtetransitie. En de ontwikkeling van grootschalige warmtebronnen zoals geothermie staat bij het grootste deel van de provincies op de politieke agenda.

Hier kun je het overzicht bekijken dat de NVDE samen met Holland Solar en Energie-Nederland maakte van de klimaat- en energie-onderwerpen in de coalitieakkoorden.