Regulier warmtenet wordt slechts piekvoorziening?

31.01.2023 Robert Jan van Egmond

Regulier warmtenet wordt slechts piekvoorziening?

Door de steeds warmere zomers worden er airco’s geïnstalleerd die ook efficiënt kunnen verwarmen. Er ontstaat vervolgens een keuze voor gebouweigenaren: verwarm ik met het warmtenet of met de airco?

Dat onze zomers steeds warmer worden is inmiddels wel duidelijk. Volgens de klimaatscenario’s van het KNMI uit 2014 (in oktober 2023 komt de update!) wordt duidelijk dat het aantal ‘cooling degree days’ de komende decennia stevig zal oplopen. En daarmee de behoefte om woningen te koelen.

Een tweede voorziening om het huis mee te verwarmen
De bestaande en nieuwe warmtenetten richten zich vooral op het vervangen van aardgas als verwarmingsvoorziening. Je kunt een woning daar dus niet mee koelen. Gezien de enorm stijgende behoefte aan koelte mag (moet?!) je er dus vanuit gaan dat de komende jaren óók een voorziening wordt getroffen om die in te vullen.

Met een vast geïnstalleerde airconditioner kun je in de meeste gevallen ook heel efficiënt verwarmen. En zeker als het buiten niet al te koud is. Dat betekent dus dat mensen een tweede voorziening in huis krijgen om mee te verwarmen.

Begin with the end in mind
Ook zien we een trend dat dergelijke apparaten ‘smart’ worden. Ze maken zelf de keuze wanneer welke voorziening het meest goedkoop of duurzaam ingezet kan worden. Mijn vermoeden: alleen op hele koude dagen wordt straks nog een beroep op het warmtenet gedaan. Het warmtenet verwordt dan tot een inefficiënte piekvoorziening voor warm tapwater en de verwarming tijdens enkele koudere dagen.

Begin with the end in mind: Nieuwe warmtenetten leg je meestal niet aan voor tien tot twintig jaar, die gaan minimaal vijftig jaar mee. De stevig oplopende vraag naar koeling vraagt om een bredere kijk op aardgasvrij maken, en daarmee duurzaam verwarmen. Voor een toekomstbestendige businesscase lijkt het dus verstandig ‘koelen’ standaard bij nieuwe warmtenetten mee te gaan nemen.