TNO: ‘Grondige woningverbetering nodig om energiearmoede aan te pakken’

11.06.2024 Anne Agterbos

TNO: ‘Grondige woningverbetering nodig om energiearmoede aan te pakken’
©Isolatieprijs

In 2022 is TNO gestart met het Landelijk Onderzoeksprogramma Energiearmoede. TNO laat weten dat uit de laatste peiling onder 210 beleidsmedewerkers uit 174 gemeenten blijkt dat met de gemeentelijke middelen voor de aanpak van energiearmoede veel huishoudens zijn geholpen met kleine energiebesparende maatregelen, maar dat grondige woningverbetering nodig blijft om de energiekosten beheersbaar te houden.

De enquête wijst uit dat alleen grondige woningverbetering zoals isolatie huishoudens voldoende uit energiearmoede kan helpen. De kleinschalige maatregelen maken vooral onvoldoende verschil bij huishoudens met meervoudige problemen zoals schulden.

Ondertussen concludeert TNO dat de effecten van SPUK-middelen (specifieke uitkering) niet overschat moeten worden. Gemeenten hebben in de afgelopen jaren 500 miljoen euro aan SPUK-middelen gekregen voor de aanpak van energiearmoede, wat voor eind 2025 uitgegeven moet worden. Bijna de helft van de gemeenten zegt dat ze nog niet weten of dat gaat lukken.

Kwetsbare huishoudens zijn moeilijk te identificeren
Vanwege privacywetgeving is het lastig voor gemeenten om alle kwetsbare huishoudens in kaart te brengen. Gemeente mogen vanwege deze wetgeving geen sociaaleconomische gegevens koppelen aan woninggegevens.

Rolverdeling verduidelijkt maar vertrouwen neemt af
De respondenten laten weten dat er een steeds duidelijker beeld ontstaat van de rolverdeling tussen de gemeenten en het Rijk in het energiearmoedebeleid. Toch geeft minder dan de helft van de respondenten aan dat ze doelen hebben voor de middellange termijn.

Ondertussen hebben gemeenten steeds minder vertrouwen in het vangnet voor energiearme huishoudens en is er minder vertrouwen in de politieke steun in een structurele aanpak voor energiearmoede. Gemeenten geven aan dat er behoefte is aan een landelijke visie op energiearmoede met doelstellingen en middelen.