Toch energiecompensatie voor huishoudens met blokverwarming

19.12.2022 Anne Agterbos

Toch energiecompensatie voor huishoudens met blokverwarming
©Nefit Bosch

Huishoudens met een blokaansluiting (een collectieve gas-, warmte- of elektriciteitsaansluiting), veelal in grote flatgebouwen, vallen buiten de boot met het prijsplafond. Het kabinet is daarom met spoed aan een alternatieve compensatieregeling voor de hoge energieprijzen aan het werk. Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie, en Marnix van Rij, staatssecretaris van Financiën, zijn een vast bedrag per wooneenheid aan het realiseren, de gemiddelde hoogte van de tegemoetkoming zal vergelijkbaar zijn met het prijsplafond.

De regeling is naar schatting van toepassing op 700.000 huishoudens. De regeling zal bestaan uit een vast bedrag per wooneenheid, het exacte bedrag moet echter nog worden vastgesteld. Het energieverbruik van een huishouden heeft dus geen invloed op de hoogte van de tegemoetkoming.

Binnen de regeling wordt een onderscheid gemaakt tussen zelfstandige- en onzelfstandige woningen. Woningen met een gedeelde kleinverbruikaansluiting (zoals studentenkamers) krijgen een bijdrage vanaf twee tot vijf huishoudens. Het gebruik van één kamer ligt gemiddeld lager dan dat van een volledige woning. Bij een aansluiting met een klein aantal wooneenheden biedt het prijsplafond naar verwachting voldoende hulp.

Het kabinet is bezig met het concretiseren van de maatregel. De regeling zal op een later moment en met terugwerkende kracht ingaan vanaf 1 januari 2023. Daarnaast worden huishoudens gecompenseerd voor het bedrag dat ze zijn misgelopen in november en december. Bovendien zal het bedrag halfjaarlijks meebewegen als de energieprijzen stijgen of dalen.