Toenemende steun voor biomassa, aardwarmte en aardgas

28.11.2023 Anne Agterbos

Toenemende steun voor biomassa, aardwarmte en aardgas
© Geothermie Nederland

Uit een recent onderzoek Belevingen van het CBS blijkt dat een meerderheid van de Nederlanders minder gebruik wil maken van fossiele brandstoffen, of wil dat fossiele brandstoffen helemaal niet meer gebruikt worden. Volgens de meeste mensen moet er meer gebruik worden gemaakt van duurzame energiebronnen.

Energiebronnen zoals biomassa, aardwarmte en aardas worden in toenemende mate gesteund. De groei in populariteit is nog klein: de toename in de groep die meer biomassa, aardwarmte of aardgas wil is nu nog kleiner dan 1 procent, en ligt daarmee op respectief op 23,3, 56,8, en 6,7 procent.

Daarnaast blijkt dat steun voor zonne-energie met 78 procent nog altijd het grootst is onder Nederlanders die ouder zijn dan 18 jaar. Hoewel de steun wel is afgenomen, in 2020 was 83 procent van de Nederlanders nog voorstander van meer zonne-energie.

Kernenergie
Daarnaast blijkt dat er landelijk toenemende steun is voor kernenergie, 36 procent van de volwassenen vindt dat Nederland meer kernenergie zou moeten gebruiken, in 2020 was dit nog 25 procent. Vooral mannen, ouderen een hoogopgeleiden zijn voorstander van meer kernenergie meldt het CBS.  Daarnaast wilde 18 procent van de Nederlanders in 2020 minder kernenergie, in 2023 is dit percentage gedaald naar 12 procent. Vooral de inwoners van Zeeland, waar momenteel de enige kerncentrale staat, zijn voorstander van kernenergie.