VNG pleit voor verduurzaming in brief naar Tweede Kamer

12.09.2023 Saima Wasefi

VNG pleit voor verduurzaming in brief naar Tweede Kamer

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een dringende oproep gedaan in een brief aan de Tweede Kamer om de groeiende energiearmoede in Nederland aan te pakken. Volgens de VNG is de oplossing te vinden in het verduurzamen van de Nederlandse woningvoorraad. Dit standpunt wordt uiteengezet in een brief die de VNG heeft verzonden als inbreng voor een Rondetafelgesprek dat op 14 september zal plaatsvinden.

Wonen is een fundamentele behoefte, en de VNG stelt dat het Rijk een duurzaam inkomensbeleid moet voeren om dit toegankelijk en betaalbaar te maken. De organisatie wijst op het toenemende aantal mensen dat moeite heeft om rond te komen.

In de brief van VNG aan de Tweede Kamer worden drie belangrijke punten benadrukt. Ten eerste wordt het belang van verduurzaming, zoals grootschalige isolatie, als een structurele oplossing voor energiearmoede onderstreept. Ten tweede zijn gemeenten klaar om woningeigenaren met een laag inkomen en slechte energielabels te helpen hun huizen op korte termijn te isoleren. Dit zal gebeuren via het Nationaal Isolatie Programma. Ten derde is er een dringende behoefte aan duidelijke richtlijnen en financiële steun vanuit de overheid om deze plannen te realiseren.

De brief benadrukt ook het belang van bestaanszekerheid en roept op tot een structurele aanpak om dit te waarborgen. De VNG is van mening dat er meer moet worden gedaan om te zorgen voor voldoende en voorspelbaar inkomen voor huishoudens, naast het verlagen van de energierekening door middel van verduurzaming.