VVD en D66: ‘Forser investeren in isolatie en hybride warmtepompen’

07.09.2021 | Actueel Jan de Wit

VVD en D66: ‘Forser investeren in isolatie en hybride warmtepompen’

Vorige week gaf informateur Mariëtte Hamer haar eindverslag aan de Tweede Kamer, waarna ook het Document op hoofdlijnen van VVD en D66 publiek werd gemaakt. Hiermee had de formatie vlot getrokken moeten worden. Nu een minderheidsregering met de twee auteurs en CDA het meest reel lijkt, biedt dit document interessante inzichten. Wat kan de warmtesector verwachten?

Van de twaalf pagina’s werd een groot deel gewijd aan de ‘nieuwe, duurzame economie met sterker verdienvermogen ’, in combinatie met een ‘vooruitstrevend klimaatbeleid’. Dit betekent in ieder geval dat de Klimaatdoelen voor 2030 verhoogd worden, van 49 procent CO2-reductie naar 55 procent reductie ten opzichte van 1990. Nederland brengt zijn Klimaatdoelen hiermee in lijn met de Green Deal van de Europese Unie.

Uit het stuk wordt duidelijk dat D66 en VVD met de klimaat- en energietransitie aan de slag willen. De klimaat- en energietransitie is ‘niet alleen noodzakelijk’, maar ook ‘een grote kans’. “Door in te zetten op een klimaatneutraal, fossielvrij en circulair Nederland in 2050 werken we aan schone lucht, mooie en gezonde natuur en een sterk bedrijfsleven dat duurzame banen en welvaart oplevert, met oog voor biodiversiteit”, zo leest het Document op hoofdlijnen.

Onlangs werd ook bekend dat er deze Prinsjesdag al zou worden aangekondigd dat er ruim 6 miljard euro extra beschikbaar komt voor CO2-besparende maatregelen. Dit bedrag zal ‘voor de komende jaren’ zijn, maar onduidelijk is om hoeveel jaren het zal gaan. Dit bedrag zal in subsidievorm vrij komen en beschikbaar zijn voor duurzame maatregelen zoals isolatie.

Meer geld naar (om)scholing
Een noodzakelijke ontwikkeling is dat de industrie zijn doelstellingen verhoogd. Volgens VVD en D66 geeft dit lucht aan een transitiepad voor huishoudens en MKB-ondernemers. Zij ‘worden ontzorgd door onder meer het forser ondersteunen van investeringen in isolatie, hybride warmtepompen, zonnepanelen op daken en het bijmengen van groen gas’.

Het opleiden van en omscholen tot meer technisch personeel moet dit alles ook realiseerbaar maken. De afgelopen periode werden hier ook al maatregelen voor bekend gemaakt. Zo presenteerde het kabinet een pakket van 1,4 miljard euro om de arbeidsmarkt te hervormen, inclusief 37,5 miljoen euro voor de subsidieregeling Omscholing naar kansrijke beroepen in de ict en techniek.

Ook werd een gezamenlijk subsidieproject van NVKL, Fedecom en FNV ter waarde van 4,9 miljoen euro gepresenteerd om (bij)scholing makkelijk en te betaalbaar maken. Dit alles sluit goed aan op recent gepubliceerd onderzoek van DWA, in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Nederland beschikt namelijk over twee miljoen woningen die nu al relatief eenvoudig en betaalbaar verduurzaamd kunnen worden.

Hogescholen, universiteiten en onderzoeksinstituten zouden eveneens kunnen rekenen op meer investeringen. Met name onderzoek dat zich richt ‘op de drie grote transities klimaat & energie, digitalisering & sleuteltechnologieën en de circulaire economie’. Hier is gecombineerd gebruik van belang. “Met meer hergebruik van eindige grondstoffen wordt het makkelijker de klimaatdoelen te halen.”

Industriële inspanningen
Het volgende kabinet zou volgens het document een ‘groene industriepolitiek’ moeten voeren, omdat daar de grootste winst te behalen valt. Verduurzamende maatregelen moeten het verdienvermogen op de lange termijn overeind houden en er kan schaal en slagkracht ontstaan waar ook andere sectoren van kunnen profiteren.

Ook de netcongestie zou een belangrijk thema voor het volgende kabinet moeten worden. Dit zou moeten worden aangepakt met publieke investeringen in de energie-infrastructuur. Noodzakelijk, want er zou ook extra wind op zee en zonnepanelen op daken, elektrificatie van productieprocessen en opschaling van waterstof moeten plaatsvinden.

Bedrijven kunnen hiervoor op hulp en subsidie vanuit de overheid rekenen als het aan VVD en D66 ligt, daarnaast wordt er ook gesproken van belasting van de uitstoot. “Vervuiling krijgt een realistische prijs.” Hier staat volgens de partijen ook tegenover dat de industrie zijn eigen klimaatdoelstellingen verhoogd.

VVDD66Document op hoofdlijneninvesteringensubsidieisolerenhybride warmtepompgroen gaskabinetkabinetsformatieklimaattransitiewarmtetransitieGreen DealEuropese UnieklimaatdoelenCO2-reductieomscholingbijscholingNvdehuishoudenPrinsjesdagverduurzamende maatregelen

Bedrijvenregister

Agenda

Training: Werken met brandbare koudemiddelen

28 oktober 2021
16:00 - 20:00
Ede

NVKL

Lees verder

Event: Kennisevent voor woningcorporaties! Warmtelevering: aansluiten, uitbesteden of zelf doen?

Logo Stichting Warmtenetwerk
2 november 2021
10.30 - 13.00 uur
Online of fysiek in Amsterdam

Stichting Warmtenetwerk

Lees verder

Event: Huis en Energie

Logo Huis & Energie
12 november 2021 - 14 november 2021
09:00 - 17:00
Expo Haarlemmermeer

Huis & Energie

Lees verder

Volledige agenda

Wekelijks op de hoogte blijven van de beste analyses en de nieuwste producten?
Meld u nu aan voor de nieuwsbrief!

Registreer nu