‘Warmtewet 2 kan nog wel een jaar op zich laten wachten’

10.09.2021 Jan de Wit

‘Warmtewet 2 kan nog wel een jaar op zich laten wachten’
©Geothermie Nederland

Volgens Niels Hanskamp, adviseur marktordening warmte van Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), kan het ‘nog wel enkele maanden tot een jaar’ duren voordat een hernieuwd voorstel van Warmtewet 2 naar de Tweede Kamer kan, dat zegt hij tegenover Stichting Warmtenetwerk.

Eerder schreef Warmte365 al dat de Wet collectieve warmtevoorziening (Warmtewet 2) niet gesteund wordt door de decentrale overheden. Het wetsvoorstel werd daarom niet naar de Raad van State gestuurd voor advies. Zonder advies zal de wet niet inwerking treden per 1 januari 2022, zoals de bedoeling was.

Hanskamp houdt de mogelijkheid open dat ‘alle processen’ opnieuw zullen worden doorlopen, ‘zoals internetconsultatie en Raad van State-toetsing’. “Dat is overigens bij zowel de ministeries als Kamerleden niet onbekend, want men wist dat wij niet volledig tevreden waren met de uitwerking van het wetsvoorstel tot nu toe”, aldus de adviseur.

Na ‘lange en pittige gesprekken’ tussen VNG en het Interprovinciaal Overleg (IPO) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat blijkt dat er op twee cruciale punten geen overeenstemming is bereikt: de regiefunctie voor gemeenten en de keuzevrijheid voor energierechtvaardigheid.

“VNG en IPO vinden deze beide punten van groot belang om de energietransitie op een bestendige manier vorm te geven”, zegt Hanskamp. “Doordat warmte een belangrijke rol krijgt in de energietransitie, vinden wij dat gemeenten moeten kunnen sturen op het soort warmtebedrijf dat passend is bij de lokale situatie.”

In strijd met Europees recht
Dilan Yeşilgöz, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van Nederland, schrijft aan de Tweede Kamer ‘waarde te hechten aan een voldoende gedragen wet’. “Een politieke heroverweging is nodig alvorens besloten kan worden of en zo ja op welke wijze – gelet op de publieke belangen – een aanpassing van het wetsvoorstel en de onderliggende uitgangspunten wenselijk is.”

Het grootste knelpunt zit in de regiewens van gemeenten, die is in strijd met Europees recht. “Dat heeft de Landsadvocaat ook bevestigd”, aldus Yeşilgöz-Zegerius. Hanskamp bevestigt dat. “Dat hebben wij ook door een onafhankelijk jurist laten uitzoeken, en zij gaven aan dat dit inderdaad niet mogelijk is binnen de Europese wet- en regelgeving. Maar dat is ook een gevolg voor de keuze voor het hybride marktmodel. Daarover gaan we de komende maanden met het ministerie stevig in gesprek.”

Ondanks dat de wet op twee punten zou zijn uitgesteld, denkt Hanskamp dat er nog veel moet gebeuren. “Er zit rondom deze wet nog een heel bouwhuis aan regelgeving en instrumentarium dat moet ook geregeld worden om de energietransitie in gang te zetten. Dus dat kost toch ook nog tijd. En het is niet dat er geen kaders of wet- en regelgeving zijn. Er is immers de huidige Warmtewet, al is die duidelijk minder dan gewenst.”