Coöperatie krijgt lening van twee miljoen voor warmtenet Watergraafsmeer

09.10.2023 Simone Tresoor

Coöperatie krijgt lening van twee miljoen voor warmtenet Watergraafsmeer

Coöperatie MeerEnergie krijgt een lening van twee miljoen euro voor verder ontwikkeling van een warmtenet in de Amsterdamse Watergraafsmeer, schrijft Nul20. De lening wordt vertrekt door het Amsterdams college voor de verdere ontwikkeling van een coöperatief warmtenetwerk in de Watergraafsmeer, het gebied Middenmeer in Amsterdam Oost. De buurtcoöperatie werkt al jaren aan een plan om restwarmte van een datacenter in het Science Park te gebruiken om huizen te verwarmen.

Er werd in 2019 door het toenmalige college al besloten om de aanlegkosten van de warmte-infrastructuur voor de wijk voor te financieren. Dit omdat de aanleg dan kon worden samengevoegd met groot onderhoud. Deze werkzaamheden zijn momenteel bezig en al gedeeltelijk afgerond. Het bewonersinitiatief is gericht op de aanleg en het beheer van een warmtenet voor alle circa 5.000 woningen en de bedrijven. Inmiddels doen al meer dan 1.000 bewoners mee aan het initiatief. MeerEnergie is voornemens samen met Firan (onderdeel van Alliander) een coöperatief warmtebedrijf op te richten. 

De business case is echter nog onzeker omdat er maar liefst 80 procent particuliere woningeigenaren in de wijk wonen en het niet zeker is hoeveel zich bij het initiatief zullen aansluiten. Hierdoor zal het 'vollooprisico' lang onzeker zijn. De lening is noodzakelijk om de verdere ontwikkeling te bekostigen. Een gezamenlijk projectteam van Firan, MeerEnergie en de gemeente Amsterdam begeleidt het project in een projectteam. De lening wordt uitgegeven in drie delen.  En als uiteindelijk blijkt dat het initiatief niet levensvatbar is, dan is de gemeente het geld kwijt. Er is dan geen terugbetalingsverplichting. 

De gemeente geeft overigens wel aan dat het verstrekken van de lening niet impliceert dat er in een later stadium geen aanbesteding van de warmtekavel zal plaatsvinden. Amsterdam kondigde eerder aan zelf een warmtebedrijf op te willen richten om nieuwe warmtenetten aan te leggen. 

Het bedrag komt verrassend genoeg uit het Amsterdamse Klimaatfonds. De beheerder van dit fonds adviseerde namelijk negatief over dit voorstel omdat het niet zou voldoen aan eerder door de raad opgestelde voorwaarden en omdat de businesscase nog vele onzekerheden kent.